DVDZ212 Znakový jazyk

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
2/4/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (přednášející)
MgA. Robert Milič (přednášející)
MgA. Daniela Pořízková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DVDL212 Znakový jazyk II )
Úspěšné absolvování předmětu DVDL116 Znakový jazyk I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj již nabytých kompetencí v českém znakovém jazyce a prohloubení interkulturní komunikace mezi slyšícími a neslyšícími. Studenti zdokonalí své znalosti o znakovém jazyce jako o přirozeném jazyce N/neslyšících, seznámí se s výzkumnými postupy, které jsou v lingvistice znakového jazyka využívány a budou uvedeni do problematiky struktury a fungování znakového jazyka.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat a analyzovat výzkumné postupy;
- orientovat se v problematice struktury a fungování znakového jazyka;
- analyzovat specifika prostorového fungování znakového jazyka;
- vést dialog ve znakovém jazyce
Osnova
 • Teoretická témata: možnosti zkoumání znakového jazyka
 • dějiny výzkumu znakového jazyka v ČR a v zahraničí
 • úvod do struktury a fungování znakového jazyka
 • simultánnost x lineárnost
 • arbitrárnost x ikoničnost
 • specifika znakového jazyka jako jazyka prostorového
 • Praktická témata: povolání
 • popis dne
 • lidské tělo
 • zdraví a nemoc
 • film a divadlo
 • cestování
 • modální slovesa
Literatura
 • Hrubý, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, III. díl, FRPSP 2006. info
 • Kuchařová, L. (ed.) Jazyk neslyšících: Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha : FF UK, 2005. info
 • MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Praha : ČKTZJ, 2008. info
 • MACUROVÁ, Alena, NOVÁKOVÁ, Radka, et al. Multimediální cvičebnice pro kurz Český znakový jazyk [CD-ROM] Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav české literatury a teorie komunikace, 2011.
 • MACUROVÁ, Alena. Jazyk a hluchota. (slovo a slovesnost). Ruce.cz [Online]. Dostupné z: .
 • BÍMOVÁ, Petra. Znakový jazyk - jazyk přirozený. In: Čeština doma i ve světě [online]. Dostupné z: .
 • MOTEJZÍKOVÁ, Jitka: Simultánnost v českém znakovém jazyce. Praha, 2007. 89 s., 8 s. příl. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
 • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1999. ISBN 80-7216-096-6. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
písemný test, ústní zkoušení ve znakovém jazyce
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2019.