DVDZ208 Výtvarné techniky a metodika VT

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Roman Vančura, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 14:30–16:00 PRAXE
Předpoklady
EVER ( DVDL208 Výtvarné techniky )
Plná a aktivní účast, průběžné plnění všech zadaných úkolů (vlastní tvorba ve cvičeních, vlastní tvorba mimo cvičení), prezentace tvorby v adekvátní formě (výběr děl a jejich komentář), vedení deníku dle zadaných instrukcí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Adekvátně zkušenostem a zájmu studentů osvojit a rozvinout teoretickou a praktickou výbavu v oblasti výtvarných materiálů, technik a postupů - v souvislostech s jejich využitelností v divadelní i školní praxi. Experimentální poznávání možnosti práce s různými výtvarnými materiály, technikami a postupy.
Výstupy z učení
Portfolio odpovídající kvality – zahrnující vytvořená výtvarná díla, reflexe, záznamy a poznámky, dílčí úkoly atd.
Osnova
  • Výtvarné prostředky, materiály, média, postupy a techniky v praktických ukázkách a cvičeních. Bod, linie, obrys, plocha, tvary, šrafura, kontura, objemy, světlo a barevné kvality, textury a povrchy, prostor a časový průběh. Vztahy a uspořádání prvků, kompozice, konstrukce, rytmus, kontrast, podobnost, detail, celek, kompoziční plán a struktura, dynamické proměny. Stylizace, typizace, symbol, znak, obsahová forma, gesto, výraz. Základní specifika a možnosti kresby, grafiky a malby, kombinované techniky.
Literatura
  • Losos, L.: Techniky malby. Aventinum, Praha 1994, ISBN 80-85277-03-4.
  • Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 1996, ISBN 80-902267-1-10.
  • Cikánová, K.: Malujte si s námi. Aventinum. Praha 1993, ISBN 80-7151-468-3.
  • Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum, Praha 1997, ISBN 80-85277-79-4.
  • Smith, R.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Slovart, Praha 2000, ISBN 80.7209-245-6.
  • Krejča, A.: Grafické techniky. Aventinum, Praha 1994, ISBN 80- 7151-638-8.
  • Teissig, K.: Techniky kresby. Aventinum, Praha 1995, ISBN 80-85277-49-2.
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet, analýza portfolia a průběžné sledování výkonu studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2021/DVDZ208