DTDZ108 Dějiny českého divadla

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
10/0/45. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Klára Hanáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Pá 10. 12. 14:30–18:30 106
Předpoklady
EVER ( DTDL108 Kapitoly z dějin českého divadla )
Znalost přednášené látky a povinná četba her:
Mastičkář muzejní (http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zliteratury/VZCL3/45.pdf) + Mastičkář drkolenský (http://tenkrat.webnode.cz/products/mastickar-zlomek-drkolensky/).
Jedno vybrané interludium od V. F. Kocmánka (např. in: Kocmánek, V. F.: Sedm interludií, Praha 1953; Hrabák, J.: Lidové drama pobělohorské, Praha 1951, str. 13–27).
Rakovnická vánoční hra (např. in: Hrabák, J.: Lidové drama pobělohorské, Praha 1951, str. 29–45.
Kopecký, Jan: Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, Praha 1965 nebo 1967.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se seznámí v co možná nejširším přehledu s dějinami českého divadla od počátku až do současnosti.
České divadlo od raných počátků
Vrcholný středověk
Renesanční divadlo humanistické
Barokní divadlo
Osvícenství
Divadlo 19. století
Divadelní moderna
Divadlo 20. století
Osnova
 • Počátky české divadelní kultury.
 • Divadelní projevy za vrcholného středověku (linie náboženského a světského divadla).
 • Divadlo v českých zemích za renesance a humanismu (školské divadlo, hry se světskou tematikou, jezuitské a dvorské divadlo).
 • Barokní divadlo (humanistická divadelní tradice, proud dvorského divadla, zámecké divadlo, divadlo řádových škol a duchovních bratrstev, profesionální divadlo kočujících herců, české lidové barokní divadlo, Divadlo v Kotcích).
Literatura
  doporučená literatura
 • Bernard, J. (=Kopecký, J.): Co je divadlo. Praha 1983. info
 • JAKUBCOVÁ, Alena a kol. Starší české divadlo v českých zemích do konce 18. století. Praha: Divadelní ústav - Academia, 2007. info
 • CÍSAŘ, Jan. Přehled dějin českého divadla. Praha: AMU, 2006. info
 • ČERNÝ, František a kol. Divadlo v Kotcích. Praha: Panorama, 1992. info
 • ČERNÝ, František. Kalendárium dějin českého divadla. Praha: SČDU, 1992. info
 • Československá vlastivěda IX., sv. 4 Umění Divadlo. Praha: Horizont, 1970. info
 • ČERNÝ, František (ed.). Dějiny českého divadla I. Od počátků do sklonku osmnáctého století. Praha: Academia, 1968. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2021/DTDZ108