DRTZ502 Seminář k magisterskému projektu

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/10. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
doc. Mgr. Petr Francán (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:15–11:45 720
Předpoklady
autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické a dokumentární tvorby
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vytvořit podmínky pro důkladné a kvalitní rozvíjení absolventského projektu, na základě reflexe vlastní tvorby, tvůrčího dialogu.
Výstupy z učení
Student je schopen vytvořit synopsi, námět, první verzi scénáře svého magisterského projektu, obhájit svou koncepci v dialogu s vedoucím. Dokáže důsledně zapracovávat připomínky vedoucího projektu a rozvíjet tak svůj tvůrčí záměr v souladu s profesionálními požadavky. Je schopen aplikovat získané znalosti a dovednosti z oblasti audiovizuální tvorby tak, aby maximálně přispěl ke kvalitní realizaci svého díla.
Osnova
 • Rozvržení harmonogramu práce na magisterském projektu Příprava synopse, námětu Dramaturgické připomínky a jejich aplikace Příprava scénáře/realizační koncepce Vyhodnocení adekvátních metod Kritická reflexe vlastní tvůrčí práce
Literatura
 • Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU, Praha, 2006. info
 • Brook, P. : Pohyblivý bod. Nakladatelství studia Ypsilon 1996. info
 • Brook, P. : Prázdný prostor. Panorama 1988. info
 • BROOK, P.: Evoking Shakespeare. info
 • BROOK, P.: Nitky času
. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
 • CROOK, Tim: Radio Drama - Theory and Practice. London: Routledge 1999. info
 • David Jan Novotný: Chcete psát scénář? info
 • F.Daniel M.V.Kratochvíl: Základy filmové dramaturgie. info
 • Field, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. info
 • GIRARD, Bruce. The one to watch : Radio, New ICTs and Interactivity [online]. Rome : FAO, 2003 [cit. 2011-08-30]. Dostupné z WWW: . info
 • Glen CREEBER ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001. info
 • Jason Mittel: Genre and Television. info
 • John TULLOCH: Television drama. Agency, Audience and Myth. Routledge. 1990. info
 • Tulloch J.: Television drama, Routledge, London and New York 1990. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu projektu
Výukové metody
práce s textem, diskusní metody, reflexe, dramaturgická analýza, práce s obrazem
Metody hodnocení
zápočet na základě důsledné práce na projektu dle dohodnutého časového harmonogramu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.