DPHZX16 Teorie divadla a analýza inscenace

Theatre Faculty
Winter 2021
Extent and Intensity
1/1/8. 5 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 12. 10. to Tue 11. 1. each odd Tuesday 10:15–11:45 ucebna_A
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Smyslem kurzu je nabídnout přehled některých základních tendencí moderní divadelní teorie v rozsahu od strukturalismu Pražské školy po současné postupy performance studies. Tento úvod do problematiky by pak měl směřovat především k praktickému využití v analýze inscenačního tvaru.
Syllabus
 • Studenti se budou seznamovat s vybranými teatrologickými texty obecnější povahy i s analýzami konkrétních inscenací. Texty obojího typu pak budou komentovány a rozebírány v seminární rozpravě i v samostatných písemných úkolech. Osvojené postupy a metody pak budou studenti aplikovat při analýze aktuální české divadelní produkce.
 • Rozpis výuky
 • 12. 10.
 • vysvětlení principu předmětu, seznámení s jeho průběhem, diskuse o fenoménu analýzy inscenace
 • 26. 10.
 • Komentář k Veltruskému, základní konceptuální nástroje k analýze inscenace
 • 9. 11.
 • Aplikovaná četba Veltruského (Peter Grimes)
 • 23. 11.
 • Představení metod vybraných autorů na kratších textech (Lukeš, Hořínek)
 • 7. 12. + 11. 1.
 • Prezentace studentských úkolů - analýza vybraných delších textů (Černý, Grossman, Lukeš, Hořínek)
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DPHZX16