DHDZ306 Zpěv III

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/1.5/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Lenka Bartolšicová (přednášející)
Bc. Pavel Borský (přednášející)
Mgr. Stanislava Pergolová (přednášející)
MgA. Peter Strenáčik (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Hegner
Kabinet zpěvu – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet zpěvu – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DHDZ306/01: St 10:00–10:45 132, P. Strenáčik
DHDZ306/02: St 11:00–11:45 102, L. Bartolšicová
DHDZ306/03: Pá 11:30–12:15 103, S. Pergolová
DHDZ306/04: Pá 10:45–11:30 103, S. Pergolová
DHDZ306/05: Pá 9:15–10:00 103, S. Pergolová
DHDZ306/06: Pá 8:30–9:15 103, S. Pergolová
DHDZ306/07: Pá 10:00–10:45 103, S. Pergolová
DHDZ306/08: Po 12:05–12:50 6, P. Borský
DHDZ306/09: Pá 11:15–12:00 6, P. Borský
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Součástí praktické přípravy budoucích herců je práce s hlasem. Kabinet zpěvu spolupracuje se všemi ateliéry činoherního a muzikálového herectví a taktéž nabízí spolupráci s ostatními ateliéry DIFA JAMU. Zpěv je výsostně dovednostní disciplínou vyžadující pravidelnou výuku. Pracuje se individuálně s každým studentem na rozvoji jeho technických schopností zvládat hlasový aparát. Prvotní samozřejmostí práce s hlasem je odstraňování špatných návyků a technických vad. Součástí výuky je dále rozvíjení techniky zpěvu a schopnosti interpretace zadaného pěveckého partu. Pěvecký repertoir jsou nastudován ve spolupráci s korepetitory. Na individuální vzdělávací proces práce s hlasem navazuje kolektivní výuka ansámblového zpěvu. Jako součást hudebně - pěveckého vzdělávání nabízí kabinet také studium hry na klavír.
Výstupy z učení
Student je po absolvování semestru technicky vybaven schopností ovládat svůj hlasový aparát.V pěveckých výstupech v rámci hudebně-dramatických celků pak dokáže aplikovat získané dovednosti s výrazovou přesvědčivostí a individuálním uměleckým vkladem.
Osnova
  • Pedagogové pracují se studenty individuálně a ve spolupráci s korepetitory repertoir: jazzové písně, pop, rock, muzikál, interpretace dalších žánrů dle uvážení pedagoga a schopností studenta
Literatura
  • notové materiály dle dostupnosti (archív kabinetu zpěvu, knihovna JAMU, soukromé archívy)
Výukové metody
cvičení
1 hod. týdně
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet (zápočet) na základě docházky a praktického výstupu (veřejná předváděčka, koncert)
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.