DDCZ304 Seminar

Theatre Faculty
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
prof. PhDr. Miroslav Plešák (lecturer)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Václav Cejpek
Václav Cejpek Directing and Dramaturgy Department - Directing and Dramaturgy Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Václav Cejpek Directing and Dramaturgy Department - Directing and Dramaturgy Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 14:30–16:00 405
Prerequisites (in Czech)
žádné vstupní požadavky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Společný seminář slouží k budování vzájemně provázené informovanosti v ateliéru formou referátů, diskusí, analýz, hodnocení atd. V semináři se setkávají všichni členové ateliéru, studenti i pedagogové. Seminář tedy zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi ročníky ateliéru a mezi pedagogy. Možné varianty: 1. r. Bc. + 1. r. Mgr. + pedagogové; 2. r. Bc. + 2. r. Mgr. + pedagogové; 3. r. Bc. + pedagogové. Studenti nižšího ročníku mají tak příležitost dozvědět se např. o přípravě absolventských projektů studentů 2. r. magisterského studia. Studenti přinášejí ve svých referátech informace o své tvůrčí práci (autorská tvorba, inscenační tvorba), o zhlédnutých inscenacích a přečtených knihách, o svých cestách za divadlem, o stážích v divadlech atd. atp. - podrobněji viz Osnova předmětu. Podobně informují o svých uměleckých a odborných aktivitách také pedagogové. Společný seminář je věnován také přípravě všech společných aktivit, např. Salonu literární tvorby, festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER aj.
Learning outcomes (in Czech)
OBOROVÉ ZANLOSTI:
student umí referovat o tématech vyslechnutých referátů; dokáže se orientovat a podávat informace o problematice zmiňované v tomto předmětu
DOVEDNOSTI
student si umí samostatně stanovit téma svého referátu či diskusního příspěvku do širší diskuse; dokáže vytvořit referát na dané téma; dokáže se účastnit diskusí a polemizovat; dokáže řídit seminář a seminární diskusi;
ZPŮSOBILOSTI
student se učí týmové práci; dokáže spojovat jednotlivá a velmi různorodá témata semináře do souvisejících celků, vývojových tendencí; získává cit pro aktuálnost tematiky a jejímu vztahu k divadelnímu umění (tradice versus aktuálnost divadelního sdělení)
Syllabus (in Czech)
 • Tematika Společného semináře je velmi různorodá a téměř "nekonečná", protože vychází z individuální existence každého účastníka semináře a z aktuálních časových okolností. Zde uvedené tematické okruhy jsou jen příkladem možných seminárních aktivit:
 • informace o vlastních uměleckých aktivitách studentů a pedagogů (autorská tvorba, inscenační tvorba, divadelněkritické aktivity);
 • informace o zhlédnutých inscenacích a přečtených knihách;
 • informace o průběhu studentských stáží v divadlech či odborných institucích;
 • informace o zahraničních cestách;
 • informace o přípravě projektů a průběhu práce na nich (např. absolventské projekty);
 • diskuse na aktuální témata pod vedením studenta;
 • polemiky k aktuální divadelní problematice;
 • vystoupení hostů semináře (režiséři, autoři, dramaturgové, herci...) a řízení jeho vystoupení; příprava společných projektů (festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Salon literární tvorby studentů Divadelní fakulty aj.);
Literature
 • Náhradní obsah: Vzhledem k různorodosti témat semináře bude literatura zadávána průběžně a vyýběr literatury bude také samostatnou aktivitou stgudentů.
Teaching methods (in Czech)
seminář
referáty
diskuse a polemiky
Assessment methods (in Czech)
Formativní hodnocení
hodnocení referátů všemi účastníky semináře; diskuse a polemiky;
Sumativní hodnocení:
zápočet na základě průběžných formativních hodnocení a účasti a aktivity v semináři.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DDCZ304