DVDZ412 Seminář k praxi IV

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 1 týden dílna. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Jindra (přednášející)
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
absolvování předchozích předmětů výtvarných a pohybových disciplín
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vizuální citlivost -prostorového vnímání interieru a exteriéru -pro koncept odívání, determinaci oděvem, módní stylizaci, uniformitu a design -pro zkoumání možností kontextuálních konstrukcí -aplikace recyklovaného materiálu v pro definování prostoru nebo vznik kostýmu -pro realizaci akce v reálném prostředí
Výstupy z učení
studenti ovládají po absolvování předmětu: - možnosti zkoumání dostupných recyklovatelných materiálů(papír atd.) - vlastní tvůrčí potencionál v přístupu při realizaci vlastních projektů - možnosti využití recyklovatelného prostoru a materiálu - vytvořit záměr pro site specific projekt - schopnost projekt realizovat - chápou nutnost záznamu, dokumentace projektu a jeho reflexi
Osnova
  • Realizace živých obrazů v reálném plenérovém prostředí. Zkoumání možností dostupných materiálů(papír atd.) -realizaci vlastních kostýmních návrhů. - průběžná fotodokumentace průběhu tvorby
Literatura
  • Horáček, R. V dialogu s uměním. info
  • Dvořák, Jan. Projekty typu site specific v procesu oddivadelňování divadla. In: Václavová, Denisa – Žižka, Tomáš. Site specific. Praha: Pražská scéna, 2008.
  • Gajdoš, Julius. Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci. Edice Disk velká řada – svazek 16., Praha: KANT – Karel Kerlický, 2010.
  • Žižka, Tomáš (mamapapa, o.p.s.). Václavová, Denisa – Žižka, Tomáš. Site specific – hledání jiného prostoru. In Schmelzová, Radoslava (ed.) a kol. Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific. Praha: AMU, 2010.
Výukové metody
dílna seminář,metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
projekt závěrečná realizace projektu v plenéru, fotodokumentace studentů
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: 1 týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DVDZ412