DVDZ319 Umělecké tlumočení do znakového jazyka III

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/24/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (přednášející)
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení s historií vzdělávání neslyšících
Osnova
  • Seznámení s historií vzdělávání neslyšících podmiňuje pochopení a tvořivé rozvíjení problematiky v současnosti. Studenti se seznámí s historií péče o neslyšící v celé její složitosti a problematičnosti. Je zdůrazněna nejednotnost názorů na problematiku, která přežívá do současnosti a odráží se i v současných trendech vzdělávání sluchově postižených dětí a mládeže. Následně je předmět naplňován a rozvíjen jak v Metodie dramatické výchovy, tak ve Speciální pedagogice a zejména Surdopedii, tak i v Dějinách pohybového divadla.
Literatura
    doporučená literatura
  • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1999. ISBN 80-7216-096-6. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DVDZ319