DVDZ107 Akrobacie

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 8:30–9:15 3, Po 9:15–10:00 3
Předpoklady
EVER ( DVDL107 Akrobacie )
Student musí mít základní pohybové schopnosti a dovednosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení si základních akrobatických dovedností. Rozvíjení pohybových schopností. Studenti si praktickými cvičeními osvojí a zdokonalují se v jednotlivých cvicích, např. kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na rukou, stoj na hlavě, salto, atd. Cílem je připravit a vybavit studenty pohybovými dovednostmi, zvýšení koordinace těla i při provádění náročných cviků. Seznámit studenty se zásadami poskytování záchrany a dopomoci při provádění jednotlivých cviků.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - koordinovaně provádět jednotlivá cvičení - koordinovaně provádět jednotlivé akrobatické cviky a sestavy cviků - poskytnout základní dopomoc a záchranu při provádění vybraných akrobatických cviků
Osnova
  • 1. Základy poskytování záchrany a dopomoci při provádění cviků 2. Kotoul vpřed a jeho modifikace 3. Kotoul vzad a další jeho modifikace 4. Kotoul letmo 5. Přemet stranou a jeho modifikace 6. Stoj na hlavě a na rukou, atd. 7. Salto 8. Nácvik akrobatických sestav s využitím všech zvládnutých prvků
Literatura
    doporučená literatura
  • Frömel, K., Kubánek, B., Šopková, J.: Programované učební postupy v akrobacii UP Olomouc 1993. info
  • Nitka J.: Pohybová příprava pro sportovní gymnastiku UP Olomouc 1993. info
  • Svatoň V. a kol.: Gymnastika, akrobacie a cvičení na nářadí NS Svoboda1997. info
  • Šmolík P.: Akrobacie ve výuce herců JAMU 1985. info
  • Šmolík P.: Základní tělesná průprava ve výuce herců JAMU 1987. info
Výukové metody
Pravidelná výuka se koná formou praktických cvičení. Pravidelná výuka. * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0 Metody výuky: - metody vytváření dovedností - Praktická cvičení, nácvik, opakování - názorné ukázky
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studenta, analýza výsledků činnosti studenta při závěrečné prezentaci výkonu. Klasifikovaný zápočet na základě: - přítomnosti ve výuce - prezentace získaných dovedností
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DVDZ107