DTDZY22 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu II

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
5/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Veronika Broulíková (přednášející)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (přednášející)
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DDVL305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu I )
Předpokladem je absolvování všech předmětů základu oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- vést studenty při hledání vhodného východiska a cílového diváka vlastní inscenace nebo vlastního pedagogického projektu
- vést studenty při formulaci vlastní inscenační vize do podoby podrobné anotace
- otevřít prostor pro konfrontaci práce studentů v jednotlivých fázích práce na inscenaci nebona vlastním pedagogickém projektu
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- zvolit vhodné východisko pro inscenaci a dramaturgicky připravit předlohu pro tvorbu inscenace/vytvořit autorský text, nebo vlastní pedagogický projekt
- definovat vlastní tvůrčí záměr a konfrontovat ho s ostatními členy týmu
- referovat o jednotlivých fázích práce na inscenaci v rámci prezentace současného stavu inscenačního projektu, referovat o jednotlivých fázích současného stavu vlastního pedagogického projektu
- poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu a inspirativní podněty kolegům v ročníku
Osnova
  • Bakalářský absolventský výkon naplňuje tvorba taneční, pohybové inscenace nebo realizace vlastního pedagogického projektu na vybrané téma studentů.
  • Související literatura bude doporučena pedagogem předmětu či vedoucím projektu v průběhu roku na základě konkrétního zadání projektu.
Výukové metody
Formy výuky: přednáška, seminář, cvičení, praxe
Metody výuky: náslechy, pozorování, diskuzní metody, samostatná práce studenta
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě účasti v hodinách, odevzdání podrobné anotace bakalářské inscenace a její vložení do IS a prezentace anotace a současného stavu práce kolegům v ročníku a pedagogům ateliéru.

Zápočet na základě docházky a vypracování a odevzdání dílčích úkolů.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DTDZY22