DMCZ309 Jazzový tanec III

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Ing. David Strnad (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 14:30–15:15 SAL, Po 15:15–16:00 SAL, St 10:15–11:00 SAL, St 11:00–11:45 SAL
Předpoklady
Výborná znalost taneční terminologie používané v jazzovém tanci, dobrá fyzická připravenost, znalosti z oblasti historie jazzového tance. Koordinační schopnosti na vysoké úrovni, schopnost interptretace náročné variace. Schopnost krátké improvizace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Technika jazzového tance III je nadále prohlubovat technické i interpretační schopnosti studenta. U jednotlivých technických cvičení bude zvyšována náročnost vždy na hranice možností interpreta. Jednotlivé techniceké variace budou zadávány jako drobné choreografie a půjde tedy nejen o jejich technické, ale i interpretační zvládnutí. Velký důraz bude kladen na interpretaci cvičných variací zejména v oblasti práce s emocemi, interpretace nálady, jednoduchého příběhu, hudební i pohybovou dynamikou. V cvičných variacích bude vytvářen prostor pro řízenou improvizaci studentů a tím budou akcentovány jejich individuální tvůrčí schopnosti. Budou nadále zvyšovány rozsahové a silové možnosti studentů vždy s ohledem na správně a zdravě prováděný pohyb.
Výstupy z učení
Student bude schopen technickyi emočně interpretovat komplikovanou variaci; zvládá velmi komplikovaná polycentrická a polyrytmická cvičení a jejich kombinace; zvládá mnohonásobné rotace; zvládá malé i velké skoky; soustavně si udržuje či zvyšuje pohybový rozsah a sílu; rozvíjí své improvizační schopnosti
Osnova
  • Izolační cvičení
  • Koordinační cvičení
  • Technická cvičení zaměřená na rozsah a sílu
  • Praparace a rotace
  • Skoky
  • Variace s improvizací
Výukové metody
Taneční trénink
Metody hodnocení
Ověřování výsledků je realizováno zápočtovým tréninkem před pedagogy vlastního i ostatních ateliérů muzikálového herectví a dalších pedagogů. Na základě práce v celém semestru a tohoto tréninku je student ohodnocen známkou. Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2019, zima 2021.