DMBZ308 Moderní tanec III

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Ing. David Strnad (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 8:30–9:15 SAL, Út 9:15–10:00 SAL, Čt 8:30–9:15 SAL, Čt 9:15–10:00 SAL
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu Moderní tanec I a II, znalost taneční terminologie, široké pohybové dovednosti a znalosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Modení tanec III je završit práci na vzdělávání studentů prostřednictvím vybraných tanečních technik. Studenti se budou pohybovat ve výkonnostní oblasti advanced a budou se dále věnovat technickému rozvoji interpretačních schopností, ale také emočnímu, budou se zabývat metodikou, použitím a využitím technické výbavy v interpretaci choreografie, v práci s tématem, s partnerem atd. V technice José Limóna se budou zabývat náročnými technickými cvičeními i variacemi na pomezí choreografie, dokonalým využitím hudebního podkladu, prací s dechem, prostorem,emocemi atd. Cvičné choreografie budou více akcentovat práci ve skupině, práci s partnerem a v neposlední řadě i práci s interpretací písně v tanci. Vzhledem k velkému objemu učebního materiálu je tento předmět koncipován jako dvousemestrální.
Výstupy z učení
Student zvládá trénink techniky Lestera Hortona i José limóna na výkonnostním stupni advanced; je schopen sám tvořit krátké variace dle přesného zadání; je schopen interpretovat komplikované variace s důrazem nejen na technickou, ale i na emoční a obsahovou stránku projevu; je obeznámen a pochopil strukturu vzdělávání tanečního interpreta prostřednictvím vybraných technik moderního tance; dokáže propojovat informace z jednotlivých tanečních technik do jedinečné originální interpretace; je připraven na pohybovou spolupráci s různými typy choreografů a na interpretaci rozdílných tanečních a pohybových žánrů
Osnova
 • WarmUp
 • Falls
 • Turns
 • Elevations
 • Choreografie
 • Warm Up Limon
 • I. variace
 • Brush Limon
 • Choreografie
Literatura
  doporučená literatura
 • STRNAD, David. Technika Lestera Hortona v obrazech. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2019. 436 s. ISBN 978-80-7460-160-6. info
 • PERCES, Marjorie B, Ana Marie FORSYTHE, Cheryl BELL a David STRNAD. Taneční technika Lestera Hortona. Vydání první. 2017. 330 s. ISBN 978-80-7460-112-5. info
 • STRNAD, David. Metoda taneční výchovy technikou Lestera Hortona. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. 172 s. ISBN 978-80-7460-078-4. info
Výukové metody
Taneční trénink
Metody hodnocení
Ověřování výsledků je realizováno zápočtovým tréninkem před pedagogy vlastního i ostatních ateliérů muzikálového herectví a dalších pedagogů a veřejností. Na základě práce v celém semestru a tohoto tréninku je student ohodnocen známkou. Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2019, zima 2021.