DMBZ112 Vstupní kurz

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
4/36/0. 1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Dalibor Buš (přednášející)
MgA. Tomáš Hubáček (přednášející)
doc. Mgr. Pierre Nadaud (přednášející)
MgA. Šimon Peták (přednášející)
Roberta Štěpánková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pierre Nadaud
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DMBL112 Vstupní kurz )
Student/ka je v dobrém zdravotním stavu, bez následků fyzického úrazu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
"• Seznámení s plánem výuky, její hlavní linií a s nástroji k vnitřní internetové komunikaci. • Skupinové seznámení se společnou dynamikou a s individualitou nového ročníku. • Objevení postupů k vytvoření skupinového názoru a demokratické diskuze inspirované skupinovou prací v oblasti dokumentárního divadla. • Seznámení s pravidelnými postupy divadelní a taneční rozcvičky. • V případě společného plánu Divadelní fakulty: realizace pouliční výstupu."
Výstupy z učení
"Student bude po absolvování předmětu schopen: • Používat komunikační nástroje vhodné pro organizaci běhu ateliéru a orientovat se na půdě Divadelní fakulty. • Osvojit si etické podmínky umělecké a demokratické práce. • Realizovat samostatně některá cvičení. • Znát některé přístupy k mapování tématu v oblasti dokumentárního divadla."
Osnova
  • Tento kurz bude probíhat mimo půdu fakulty, aby bylo umožněno skupinové soustředění.
Literatura
    povinná literatura
  • Carrière, Jean-Claude, MAHÁBHÁRATA, (Le Mahabharata, 1985), Překlad: Nina Vangeli, DILIA
    doporučená literatura
  • Kalvodová, Dana, Vítr v piniích : japonské divadlo, Praha : Odeon, 1975.
  • Mishima, Yukio, Pět moderních her Nó, Praha : DILIA, 1986.
Výukové metody
Předmět probíhá formou cvičení s výkladem a formou studentských projektů. Zaměřuje se především na heuristické metody a projektovou výuku.
Metody hodnocení
Tento předmět nebude hodnocen. V případě účasti na Pouličním projektu celé fakulty bude zakončení pouličním výstupem, o kterém budou studenti psát krátký referát/hodnocení týkající se procesu zkoušení a uvedení (písemně, analýza výsledků činnosti studenta).
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DMBZ112