DMAZ404 Individuální herectví

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/4/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Miroslav Ondra (přednášející)
Mgr. Petr Štěpán (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylva Talpová
Ateliér muzikálového herectví Doda Gombára - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Doda Gombára - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 14:30–15:15 122, Čt 15:15–16:00 122
Předpoklady
Absolvování šesti semestrů studia oboru Muzikálové herectví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je výsledek specifické spolupráce studenta a pedagoga na zadaných hereckých úkolech v inscenacích v Divadle na Orlí/Studiu Marta, které vznikají pod vedením konkrétních režisérů. Pedagog doplňuje práci režiséra ve smyslu dalšího rozvíjení praktikovaných hereckých metod, pomáhá podporovat fantazii, imaginaci studenta, to vše s ohledem na cíle, stanovené režisérem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vytvořit velkou roli v muzikálové inscenaci. Dokáže pochopit a naplnit představy a vize režiséra a choreografa, přicházet s vlastní tvůrčí invencí a kvalitně zpracovat hereckou, pěveckou i pohybovou složku inscenace.
Osnova
  • Individuální práce na roli dle znalostí získaných během prvních tří let studia.
Výukové metody
Samostatná práce studentů na úkolu zadaném režisérem konkrétní inscenace a pedagogickou korekcí.
Metody hodnocení
Profesní výkon.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2021, zima 2022.