DHDZX01 Herectví před kamerou

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Oxana Smilková (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
doc. Oxana Smilková
Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Předmět je určen studentům hereckých a audiovizuálních oborů, navazuje na úspěšně dosažené základní kompetence.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je stimulace kognitivních procesů, kultivace bipolárních vědomých funkcí myšlení, cítění, vnímání, intuice v kontextu s psychofyzickou zralostí nezbytnou pro herectví před, respektive s kameru, jak z pozice herce, tak i z pozice filmového štábu. Výuky se společně účastní obory orientované na herectví s obory orientovanými na profese filmového, televizního štábu. Zvyšování emoční a sociální zralosti nezbytné pro skupinovou interaktivní spolupráci. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU
Výstupy z učení
Zvyšování kompetencí absolventů hereckých oborů rozšířením a zpětným ověřováním hereckých technik o funkční techniky před, respektive s kamerou, filmovým, televizním štábem. Sledování a ověřování hereckých technik při sekvenčním (vícekamerovém) a záběrovém (jednokamerovém) snímání.
Zvyšování kompetencí absolventů audiovizuálních oborů aktivní prací s herci se všemi autonomními specifikacemi rolí ve filmovém štábu při natáčení, záznamu, včetnně navazujících tvůrčích postprodukčních aktivit.
Osnova
  • Vytvoření základní herecké situace, scénáře.
  • Možné variace od divadelní stylizace přes stylizaci pro sekvenční snímání až po záběrovou stylizaci.
  • Příprava technického scénáře pro vícekamerové sekvenční snímání. Příprava a zkoušení pro vícekamerový "živý" přenos včetně svícení, obrazové a zvukové režie... Vzba hereckých akcí na jednotlivé kamery respektive kompozice, postavení kamer a velikostí záběrů. Sekvenční záznam.
  • Úprava hereckých akcí pro jednokamerový záznam, technický scénář. Natáčení záběrovou technikou.
  • Postprodukce obou metod, možnosti střihové skladby a dalších úprav obrazu, filmová intepunkce. Stylizované, trikové sekvence, titulky.
  • Příprava zvukového pásu a míchání.
  • Adjustace.
Výukové metody
Cvičení, dílna,
diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů, komplexní syntéza znalostí i dovedností.
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce, na projektu, zpětné hodnocení, kolokvium.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2019, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DHDZX01