DHBZ405 Magisterská diplomová práce

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/0/12. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Igor Dostálek (přednášející)
doc. Mgr. Miroslav Ondra (přednášející)
Mgr. Petr Štěpán (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Igor Dostálek
Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu Diplomový proseminář ve třetím roce studia, jehož výstupem je nalezení tématu diplomové práce a určení jejího vedoucího.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je na zvolené a schválené téma vypracovat magisterskou diplomovou práci v patřičném rozsahu a kvalitě, ve které student prokáže schopnost kritického myšlení, formulace originálních názorů a postojů a také prokáže dovednost práce s odbornou literaturou.
Výstupy z učení
Student je schopen vytvořit text či soubor textů odborné kvality pro potřeby magisterské diplomové práce. Dokáže písemně analyzovat různé aspekty herecké práce a to na základě vlastní reflexe poučené odbornou literaturou.
Osnova
  • Dle pokynů vedoucího diplomové práce student postupně vypracovává základy jednotlivých předpokládaných kapitol textu.
  • Nejen na základě zadání vedoucího práce, ale také z vlastní iniciativy konzultuje odbornou literaturu související se zvoleným tématem.
Výukové metody
samostatná práce studenta, individuální konzultace
Metody hodnocení
zápočet na základě soustavného sledování výkonu studentů
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2019, zima 2021, zima 2022.