DHAZ208 Klasický tanec

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Halberstadt (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 14:30–15:15 3, Po 15:15–16:00 3, St 10:15–11:00 3, St 11:00–11:45 3
Předpoklady
přednostně studenti 2. ročníku ateliérů činoherního herectví, zapsat se mohou i studenti jiných oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je druhým stupněm v systému pohybové výchovy činoherního herce, jeho hlavním cílem je oproti předmětu Rytmická a taneční cvičení, který je stupněm prvním a pracuje zejména s pohybem, který vychází z přirozeného pohybu těla studentů, snaží se o jeho kultivaci a psychosomatické uvědomění si principů pohybu, přivlastnit a ovládnout tělo prostřednictvím pohybu velmi přesně daného svou stylizací a daným provedením. Studenti mají: schopnost správně držet tělo dle principů techniky klasického tance. znají a ovládají odpovídajícím způsobem základní pozice dolních a horních končetin dle metodiky klasického tance. ovládají základní prvky dle metodiky klasického tance, které dle zadání používají jako koordinační a stylizační prvky. prokážou schopnost pohybové tvorby na základě znalosti principů klasického tance v partnerských etudách.
Výstupy z učení
- student zvládá základní pozice paží a nohou v klasické taneční technice - student zvládá základní prvky cvičení klasického tance a la bar - student zvládá jednoduché prvky a kombinace cvičení klasického tance na volnosti - student zvládá jednoduché prvky alegra - student zvládá základní principy obratů a otáček - student zvládá základy tance s partnerem (zvedací figury) - student zvládá použít prvky klasické taneční techniky v situaci
Osnova
  • držení těla exercice a la bar exercice au milieeux technika skoku technika obratu a otáčky por de bras etudy
Výukové metody
cvičení vytváření dovedností, prohlubování kreativity
Metody hodnocení
sledování práce studentů ve výuce závěrečné hodnocení samostatné práce docházka, plnění zadaných úkolů a hodnocení závěrečné samostatné práce mají stejnou váhu při celkovém hodnocení
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2019, zima 2021, zima 2022.