DFDZ103 Multimediální workshop I

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
4/24/24. 1 týden. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
MgA. Tomáš Hubáček (přednášející)
doc. Mgr. Pierre Nadaud (přednášející)
Roberta Štěpánková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pierre Nadaud
Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DFDL103 Multimediální workshop )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem workshopu je uvést do praxe schopnosti získané během pravidelné výuky multimédií v průběhu semestru. Workshop probíhá ve spolupráci s jinou uměleckou školou a/nebo s renomovanými umělci se zaměřením na zvukovou tvorbu. Cílem této interdisciplinární spolupráce je kromě inspirativního tvůrčího procesu jednak výměna zkušeností mezi studenty různých uměleckých škol a dospělými umělci, jednak navázání kontaktů napříč jednou generací mladých umělců.
Výstupy z učení
Výstup je prezentován veřejnosti v závěru workshopu formou komponovaného večera složeného ze vzniklých krátkých scénických představení. Studenti prokáží schopnost využít nabyté poznatky v praxi, dovést tvůrčí proces multimediálního představení od námětu až po finální dílo a konfrontovat je s veřejností.
Osnova
  • Během workshopu studenti v malých týmech pod intenzivní pedagogickou/uměleckou supervizí vytvářejí krátké scénické představení využívající interaktivní zvuk. Součástí jsou kolektivní konzultace a work-in-progress prezentace.
Výukové metody
Workshop se koná v závěru semestru mimo školní prostory v lokalitě, která nabízí jednak ubytovací a stravovací zázemí, jednak kreativní potenciál pro site-specific tvorbu. Pobyt studentů mimo domovské město školy umožňuje intenzivnější práci, hlubší ponoření do tvůrčího procesu a užší provázání tvůrčího kolektivu. Při tvorbě jsou studenti vedeni ke snaze o organické propojení pohybové akce (jakožto hlavního zaměření studentů) se zvukovou složkou v duchu práce s výrazovými prostředky. Důraz je kladen na rozvoj režijních dovednosti (s přihlédnutím ke specifikům divadla jednoho herce), práci s temporytmem a základní diváckou srozumitelnost výsledného díla.
Metody hodnocení
Hodnotí se schopnost interdisciplinární tvůrčí spolupráce se sounddesignéry či multimediálními skladateli, tvůrčí nasazení a schopnost reflexe výsledného výkonu.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DFDZ103