DDMZ104 Herecká propedeutika – modulární výuka

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/25/3. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Jebavá, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Igor Dostálek
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Pá 14:30–15:15 202, Pá 15:15–16:00 202, Pá 16:15–17:00 202, Pá 17:00–17:45 202
Předpoklady
Úspěšný zápis do prvního ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je poskytnout studentům vstupní vhled do náročnosti spolupráce tvůrčího týmu s důrazem na hereckou práci a spolupráci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- schopen vnímat a chápat úsilí a přístupy herců k roli a divadelnímu textu,
- získá představu o náročnosti (nejen časové i kreativní) herecké práce,
- bude schopen ve vlastní praxi následně komunikovat se členy kreativního týmu s velkou mírou citlivosti v rámci svého profesionálního přístupu.

Student získá praktickou zkušenost s:
- pocity hereckých kolegů během zkoušení a inscenování,
- vyzkouší si způsob práce herce na roli.
Osnova
 • 1. seznámení se skupinou studentů, identifikace jejich individuálních schopností a možností skrz cvičení.
  2. diskuse nad dramatickým textem či jeho fragmentem, jeho rozbor.
  3. rozdělení rolí
  4. čtené zkoušky
  5. aranžovací zkoušky
  6. závěrečné zkoušky, generální zkoušky
  7. premiéra
  8. hodnocení práce a přínosu pro studenta
Literatura
 • Pro výuku pedagog zvolí dramatický text či jeho fragment, který bude odpovídat složení a možnostem skupiny studentů.
Výukové metody
Jedná se o modulární způsob výuky, tzn. že pedagog plánuje a rozvrhne spolupráci skupiny dle celkového množství hodin cvičení (25) a samostatné přípravy (3).
Forma výuky:
Cvičení, dílna.
Metody výuky:
práce s textem, práce s obrazem, diskusní metody, projektová výuka a samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Student získá po absolvování předmětu zápočet. Podmínkou udělení je aktivní účast a spolupráce dle zadání pedagoga.
Předmětem hodnocení není herecká práce studenta, ale míra jeho otevřenosti aktivně pochopit podíl herce na práci kreativního týmu, stejně tak jako různé možnosti herecké práce.
Výsledkem semestrálního předmětu je uzavřená prezentace výsledného tvaru. Je v pravomoci pedagoga, aby citlivě posoudil a rozhodl, zda na tuto prezentaci pozve ostatní pedagogy ateliéru, či zda bude výsledek prezentovat formou otevřené hodiny.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DDMZ104