DAAZX77 Evropské mýty

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 16:15–17:00 104, Po 17:00–17:45 104
Předpoklady
Nejsou uvedeny žádné vstupní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty s mytologickými systémy Evropy a jejím narativním mytologickým odkazem. Evropské mýty volně navazují na taktéž dvousemestrální cyklus přednášek nazvaný Světové mýty (jehož absolvování však není podmínkou k zápisu do cyklu přednášek Evropské mýty).
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- orientovat se v podstatných literárních památkách evropského mytologického charakteru
- mít přehled o charakteru původního náboženství i panteonu dávných bohů u nejvýznamnějších evropských pohanských náboženství
- chápat historické kulturní i společenské souvislosti předkřesťanských kultur starověké, středověké a novověké Evropy, jakož i evropské křesťanské kultury
Osnova
 • Úvod do studia mytologie (odborné pojmy, přehled dochovaných evropských eposů).
 • Sámské mýty (mytologie původních obyvatel Skandinávie).
 • Mýty starověké Kréty.
 • Mytické bytosti řecké antiky.
 • Zdroje antických mýtů.
 • Starořecké mýty.
 • Olympští bohové.
 • Chtonická a astrální božstva starověkého Řecka.
 • Mýty trojské války.
 • Antické mýty v dramatu.
 • Antická mysteria.
 • Římské mýty a původní mýty apeninského poloostrova.
Literatura
 • Dostálová, Růžena. Antická mystéria (Praha, 1997). info
 • Giebel, Marion. Tajemství antických kultů (Liberec, 2009). info
 • Graves, Robert. Řecké mýty (2 díly; Plzeň, 1996). info
 • Marek, Václav. O muži, který si koupil svědění: pohádky a pověsti Sámů (Praha, 2006). info
 • Marek, Václav. Staré laponské náboženství (Červený Kostelec, 2009). info
 • Zamarovský, Vojtěch: Bohové a hrdinové antických bájí (Praha, 2013)
 • Homér: Ilias (Praha, 2010, přel. Vladimír Šrámek)
 • Hůrková-Novotná, Jiřina: Antická jména - Jak je číst a skloňovat (Praha, 2005)
 • Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků (Praha, 1977)
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
kolokvium, rozprava o přečtené literatuře
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DAAZX77