DAAZX67 Němčina

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/4/2. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jan Trna (přednášející)
Garance
Mgr. Karel Pala
Kabinet jazyků - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Pá 12:00–12:45 UCEBNA_2, Pá 12:45–13:30 UCEBNA_2
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
DAAZX67/ATD: Po 8:30–9:15 106, Po 9:15–10:00 106, St 8:30–9:15 106, St 9:15–10:00 106, J. Trna
DAAZX67/CR: Po 8:30–9:15 106, Po 9:15–10:00 106, St 8:30–9:15 106, St 9:15–10:00 106, J. Trna
DAAZX67/DD: Po 8:30–9:15 106, Po 9:15–10:00 106, St 8:30–9:15 106, St 9:15–10:00 106, J. Trna
DAAZX67/RTDS: Po 8:30–9:15 106, Po 9:15–10:00 106, St 8:30–9:15 106, St 9:15–10:00 106, J. Trna
Předpoklady
Tento kurz je určen jak studentům začátečnických, tak pokročilejších jazykových úrovní, přičemž se klade důraz na nácvik komunikačních dovedností v obecné a odbornější němčině, jakožto na pochopení a správné používání gramatických struktur jazyka. Směrodatná je přitom aktuální jazyková úroveň uchazečů podle Evropského referenčního rámce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Časová dotace výuky bude rovnoměrně rozdělena mezi všechny jazykové kompetence: mluvený projev, porozumění čtenému textu, formulace vlastního psaného projevu a porozumění audio-materiálu, přičemž zvláště u pasivních dovedností kladu důraz na domácí přípravu. Ta může být realizována např. prostřednictvím sdíleného Google disku, na nějž účastníci kurzu vkládají své texty a dostávají na ně individuální zpětnou vazbu. Opakující se chyby a nepřesnosti jsou následně předmětem rozšířeného výkladu a procvičování v rámci videokonferenční výuky. Co se tematického zaměření výuky vzhledem k odbornosti týče, budou ve výuce uplatněny zjednodušené i autentické textové a audiovizuálními materiály zaměřené na divadelní problematiku. Znalosti struktury jazyka a pokročilejší slovní zásoby jsou rozvíjeny formou interaktivních cvičení zaměřených na každodenní/odbornou komunikaci, vyjádření vlastního názoru a formulaci jednoznačně srozumitelných argumentačních vzorců.
Literatura
    doporučená literatura
  • STIEBELER, H., WERFF, F. VAN DER. Fit fürs Goethe-Zertifikat B2. München: München: Hueber, 2020. info
  • KÖCK, J.B., BUDŇÁK, J., HAEUSSERMANN, J., TRNA, J. Zwischen vzpomínka und Erinnerung. Tschechische Erinnerungsorte im DaF- Unterricht. Brno: Masaryk University Press, 2019. info
  • PTAK, M. Grammatik Intensivtrainer B1. Berlin: Langenscheidt, 2010. info
Metody hodnocení
semestrální klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DAAZX67