DVDZ409 Znakový jazyk

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
1/3/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (přednášející)
MgA. Robert Milič (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 16:15–19:15 201
Předpoklady
znalost českého znakového jazyka/pohybové předpoklady pro jevištní znakový jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení poznatků nabytých v bakalářském studiu, zdokonalení projevu ve znakovém jazyce a porozumění znakovému projevu různých uživatelů, kteří český znakový jazyk preferují jako primární způsob komunikace. Dílčím cílem předmětu je kultivace znakového projevu pro jeho jevištní využití.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- detailní práce s prostorem;
- používat specifické znaky a nepřímá pojmenování;
- analyzovat a popsat jevištní znakový projev;
- aplikovat nabyté znalosti ČZJ do jevištního projevu.
Osnova
 • detailní práce s 3D prostorem
 • specifické znaky
 • nepřímá pojmenování
 • nácvik variabilního způsobu vyjadřování v čzj
 • modifikace znaků pro abstraktní využití
 • jevištní znakový projev
Literatura
  povinná literatura
 • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K., DINGOVÁ, N. Umělecké tlumočení do znakového jazyka. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha 2008. ISBN 978-80-87153-73-4.
 • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K., DINGOVÁ, N. Umělecké tlumočení 1. [Online]. Dostupné z: .
 • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K., DINGOVÁ, N. Umělecké tlumočení 2. [Online]. Dostupné z: .
 • JANEČEK, J. Tlumočení hudby? [Online]. Dostupné z: .
 • DÁMCOVÁ, M., JANEČEK, J. Tlumočení hudby vážné i nevážné do znakového jazyka. [Online]. Dostupné z: .
 • BÍMOVÁ, P. Tlumočník v zajeté not, aneb hudba pro oči. [Online]. Dostupné z: .
  doporučená literatura
 • Homoláč, J. (ed.) Komunikace neslyšících: Sociolingvistika. Praha : FF UK, 1998. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
ústní zkoušení ve znakovém jazyce
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DVDZ409