DVDZ405 Dějiny českého divadla Neslyšících

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Veronika Broulíková (přednášející)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 14:30–16:00 201
Předpoklady
Vybrané kapitoly dějin pohybového divadla
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení studentů se s historií českého divadla neslyšících na jevišti, na ulici a v plenéru. Seznámit studenty s genezí vývoje divadelních aktivit Neslyšících. Seznámit je s historickým a společenským kontextem stěžejních období divadelní tvorby neslyšících a s neslyšícími. Seznámit studenty s dramaturgií divadelní tvorby, s amatérskou postupně se vyvíjející profesionální divadelní scénou Neslyšících. Seznámit studenty s významnými osobnostmi divadla Neslyšících.
Výstupy z učení
Studenti : -jsou seznámeni s s historií českého divadla neslyšících na jevišti, na ulici a v plenéru. - studenti jsou seznámeni s genezí vývoje divadelních aktivit Neslyšících. - jsou schopni analyzovat historické a společenské souvislosti divadelní tvorby neslyšících a s neslyšícími. - získají znalosti o dramaturgií divadelní tvorby v rámci amatérské a postupně se vyvíjející profesionální divadelní scéně Neslyšících.
Osnova
  • -První zmínky o divadelní tvorbě Neslyšících u nás -Spolky a ústavy, školy jako místa divadelních aktivit Neslyšících -Historický kontext vývoje divadla Neslyšících -Dramaturgie divadelní tvorby -Významné osobnosti -Zásadní změny ve vzdělávání, výchově, umění Neslyšících po roce 1989
Literatura
  • Hrubý, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, I. a II. díl, FRPSP, 1997-98. info
  • Hrubý, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, III. díl, FRPSP 2006. info
  • Švehla, J.: Tisícileté umění pantomimy. info
  • MAJEROVÁ, Jana. Podoby profesionálního divadla neslyšících. Brno: MU, 209 s. 2007 https://is.muni.cz/th/vrt5c/Diplomova_prace
  • VRBOVÁ, Barbara. Pohybové divadlo neslyšících Zoji Mikotové. Brno: JAMU, 2008 ISBN 978-80-86928-51-7
Výukové metody
přednáška, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DVDZ405