DVDZ212 Sign language

Faculty of Theatre
Winter 2019
Extent and Intensity
2/4/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (lecturer)
MgA. Robert Milič (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 18:00–20:15 201, Tue 17:00–19:15 201
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu DVDL116 Znakový jazyk I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je rozvoj již nabytých kompetencí v českém znakovém jazyce a prohloubení interkulturní komunikace mezi slyšícími a neslyšícími. Studenti zdokonalí své znalosti o znakovém jazyce jako o přirozeném jazyce N/neslyšících, seznámí se s výzkumnými postupy, které jsou v lingvistice znakového jazyka využívány a budou uvedeni do problematiky struktury a fungování znakového jazyka.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat a analyzovat výzkumné postupy;
- orientovat se v problematice struktury a fungování znakového jazyka;
- analyzovat specifika prostorového fungování znakového jazyka;
- vést dialog ve znakovém jazyce
Syllabus (in Czech)
 • Teoretická témata: možnosti zkoumání znakového jazyka
 • dějiny výzkumu znakového jazyka v ČR a v zahraničí
 • úvod do struktury a fungování znakového jazyka
 • simultánnost x lineárnost
 • arbitrárnost x ikoničnost
 • specifika znakového jazyka jako jazyka prostorového
 • Praktická témata: povolání
 • popis dne
 • lidské tělo
 • zdraví a nemoc
 • film a divadlo
 • cestování
 • modální slovesa
Literature
 • Hrubý, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, III. díl, FRPSP 2006. info
 • Kuchařová, L. (ed.) Jazyk neslyšících: Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha : FF UK, 2005. info
 • MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Praha : ČKTZJ, 2008. info
 • MACUROVÁ, Alena, NOVÁKOVÁ, Radka, et al. Multimediální cvičebnice pro kurz Český znakový jazyk [CD-ROM] Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav české literatury a teorie komunikace, 2011.
 • MACUROVÁ, Alena. Jazyk a hluchota. (slovo a slovesnost). Ruce.cz [Online]. Dostupné z: .
 • BÍMOVÁ, Petra. Znakový jazyk - jazyk přirozený. In: Čeština doma i ve světě [online]. Dostupné z: .
 • MOTEJZÍKOVÁ, Jitka: Simultánnost v českém znakovém jazyce. Praha, 2007. 89 s., 8 s. příl. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
 • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1999. ISBN 80-7216-096-6. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, cvičení
Assessment methods (in Czech)
písemný test, ústní zkoušení ve znakovém jazyce
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2017, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DVDZ212