DVDZ210 Akrobacie a metodika

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 8:30–10:00 3
Předpoklady
Student musí mít základní pohybové schopnosti a dovednosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Další rozvoj pohybových schopností a dovedností studenta při provádění základních akrobatických cvičení. Nácvik akrobatických cviků jednotlivců a dvojic. Podrobně seznámit studenty s poskytováním záchrany a dopomoci při provádění jednotlivých cviků po stránce teoretické i praktické. Seznámit studenty s metodologií průpravných gymnastických cvičení.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - koordinovaně provádět jednotlivá cvičení - samostatně a koordinovaně provádět akrobatické cviky a sestavy cviků - provádět akrobatické cviky ve dvojici - je schopen poskytnout adekvátní záchranu a dopomoc při provádění vybraných akrobatických cviků - orientovat se v základech teoretických znalostí týkající se zásad provádění cviků, záchrany a dopomoci - aplikovat průpravná gymnastická cvičení
Osnova
 • 1. Zásady provádění tělesných cvičení 2. Poskytování záchrany a dopomoci při provádění cviků 3. Akrobatické cviky a sestavy – zdokonalení jejich provedení 4. Základní akrobatické cviky ve dvojici - cvičení dvojic 5. Průpravná gymnastická cvičení
Literatura
  povinná literatura
 • Šmolík, P.: Akrobacie ve výuce herců I, II. info
  neurčeno
 • • Nitka, J.: Pohybová příprava pro sportovní gymnastiku UP Olomouc 1993
 • • Šmolík, P.: Akrobacie dvojic JAMU 1998
 • • Šmolík, P.: Základní tělesná průprava ve výuce herců JAMU 1987
 • • Svatoň, V. a kol.: Gymnastika, akrobacie a cvičení na nářadí NS Svoboda 1997
 • • Knížetová, V., Kos. B.: Strečink, relaxace, dýchání Olympia 1989
Výukové metody
Pravidelná výuka. * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0 Metody výuky: - metody vytváření dovedností - Praktická cvičení, nácvik, opakování - názorné ukázky
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studenta, analýza výsledků činnosti studenta při závěrečné prezentaci výkonu. Klasifikovaný zápočet na základě: - přítomnosti ve výuce - prezentace získaných dovedností
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DVDZ210