DTDZ203 Klasický tanec s metodikou II

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
7.5/5/25. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. Hana Litterová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
znalost techniky klasického tance minimálně na úrovni všech cyklů ZUŠ, lépe konzervatoře
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vybavit studenty znalostí pohybového slovníku klasického tance v teoretické i praktické rovině s orientací na metodické postupy výuky jednotlivých prvků klasického tance. Vše se zacílením na postupy vedoucí ke správnému vznosnému držení těla, odpovídajícímu vytočení dolních končetin, koordinované a dobře vedené práci horních končetin, schopnosti pohybu v charakteru klasického tance, kterou mají budoucí pedagogové akcentovat u svých žáků. Studenti ovládají slovník prvků klasického tance, zvládají základní zákonitosti správného provedení prvků klasického tance. Dovedou použít prvky klasického tance ve výuce v odpovídající formě.
Výstupy z učení
- určit a popsat metodicky základní prvky v klasickém tanci - určit a popsat metodicky scénické a vazebné prvky v klasickém tanci
Osnova
 • pojmy klasického tance názvosloví klasického tance skladba hodiny klasického tance jednotlivé prvky klasického tance dle pokročilosti užití prvků klasického tance ve vazbách
Literatura
  povinná literatura
 • Bazarova, A.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1984. info
 • Bazarova, N. - Mej, V.: Azbuka klassičeskogo tanca, Petrohrad 1964. info
 • Bazarovová, N.: Klasický tanec, SPN Praha, 1985. info
 • Kostrovickaja, V.: 100 urokov klassičeskogo tanca, Petrohrad 1968. info
 • Tarasov, N. I.: Klasický tanec, SPN, Praha 1983. info
  doporučená literatura
 • Tarasov, N.I.: Klasický tanec - škola mužské interpretace, SPN Praha, 1983. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení
Metody hodnocení
Zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DTDZ203