DSDZY14 Interaktivní prostředí

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Vladimír Burian (cvičící)
Garance
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou použití digitálních interaktivních systémů v performativním umění. Výstupem jsou interaktivní systémy, které využívají k interakci především světlo. V rámci předmětu jsou rozebírány otázky použití digitálních technologií v performativním umění a to na vstupu, při procesu zpracování tak na výstupu (s typickým příkladem systému kamery, počítače a videoprojektoru). Studenti jsou seznámeni s možnostmi programovacích softwarů (PD, Vvvv, Touch Designer apod.) a s možnostmi vstupních senzorů (camera, IR camera, Kinect apod.).
Výstupy z učení
Výuka je rozdělena na část teoretickou, při níž jsou studenti seznamováni s příklady použití digitálních systémů v umělecké praxi (formou videosemináře), a část praktickou, při níž studenti sami navrhují a zkoušejí vlastní systémy. V hodinách se rozebírají otázky technologické tak teoretické. Studenti jsou aktivními hybateli obsahu předmětu podle jejich zaměření. Cílem předmětu je pomoci studentovi nalézt pro něj zajímavou oblast digitálního uměleckého směřování. Předmět je nabízen i studentům jiných oborů.
Osnova
  • - seznámení s problematikou digitální interaktivity (soustava - čidlo, zpracování, výstup) - příklady světových tvůrců (Frieder Weiss, Frank Aleu) - práce na vlastním zapojení a využití interaktivního média
Literatura
  • KIRK, A. Data Visualisation: A Handbook for Data Driven Design 1st Edition, SAGE Publications Ltd; 1 edit 2016.
  • DIXON, S. Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation, Leonardo, 2015.
  • STERN, N. Interactive Art and Embodiment: The Implicit Body as Performance, Gylphi Limited 2013.
  • DIXON, S. Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation, Leonardo, 2015.
  • BETANCOURT, M. The History of Motion Graphics, Wildside Press 2013.
  • KWASTEK, K. Aesthetics of Interaction in Digital Art, MIT 2013.
  • REAS, C. Form+Code in Design, Art, and Architecture, Princeton Architectural Press, 2010.
Výukové metody
Cvičení, workshop
Metody hodnocení
účast na hodinách aktivita na hodinách vlastní projekt (návrh, či realizace)
Další komentáře
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DSDZY14