DSDZY10 Nové technologie a materiály

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu nové technologie a materiály je zprostředkovat posluchačům informace o nejnovějším vývoji v oboru a zároveň u nich rozvinout zájem o jejich sledování. V dnešní době, kdy se světelné i scénické technologie vyvíjejí extrémně rychlým tempem je průběžné sledování trendů jedním z pilířů úspěchu na pracovním trhu.

Předmět Nové materiály a technologie probíhá ve spolupráci s dodavateli světelných či projekčních technologií, kteří na půdě školy představují novinky ze své produkce. Studenti jsou také motivováni ke studiu odborných periodik z oblasti světelné, zvukové a projekční techniky, která škola předplácí.
Minimálně jednou za semestr probíhá exkurze do výrobních provozů nebo k dodavatelům techniky. Škola také spolupracuje s knihovnou materiálů MatériO v Praze.
Posluchač na konci semestru odevzdá “technický list“ vypracovaný na základě vlastní rešerše (viz. forma způsobu ověření studijních výsledků). Získávání technických informací procvičuje komunikaci s výrobci a rozšiřuje povědomí posluchače o možnostech současného trhu s technologiemi a svítidly.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: - bude mít aktuální informace o používaných a vyvíjených scénických materiálech a světelných a projekčních technologiích
- bude schopen poučeně sledovat vývoj v oboru
- vytvoří, případně rozšíří si vlastní databázi dodavatelů technologií
- bude schopen definovat vlastní požadavky v případě zadávání atypové výroby
Osnova
 • Světelné technologie:
 • - Inteligentní světla
 • - Kontrolní systémy
 • - Speciální scénické efekty
 • - Led technologie
 • - Elektroluminiscence
 • - Programovací rozhraní a programovatelné nástroje
 • - Interaktivita
 • Nové materiály:
 • Knihovna materiálů: nejnovější materiály v designu, architektuře a příbuzných oborech
 • Nové scénické materiály
 • Plasty, plexiskla, polykarbonáty (návštěva firmy Omniplast, demonstrace vlastností materiálů)
Literatura
 • BAUGH, Christopher. Theatre, Performance and Technology : The Development of Scenography in the Twentieth Century. New York : Palgrave Macmillan, 2005. 251 s. ISBN 978-1-4039-1697-6. info
 • Cadena, Richard 2010 Automated Lighting: The Art and Science of Moving Light in Theatre, Live Performance, and Entertainment - Second Edition. :Focal Press. info
 • Büehnentechnische Rundschau, Der Theater Verlag, Německo.
 • Professional Lighting design, PLDA Magazine, VIA – Verlag, DE
 • Lighting and Sound International, PLASA Media Ltd., UK
 • Lighting and Sound America, PLASA Media Ltd., USA
Výukové metody
Seminář; pravidelné exkurze a prezentace výrobců světelné techniky.
Metody hodnocení
Posluchač na konci semestru odevzdá vypracovaný “technický list“ vybrané technologie nebo konkrétního zařízení, který bude obsahovat všechny důležité technické informace a příklady použití, případně rámcovou informaci o ceně. Formát technického listu bude definován vyučujícím tak, aby jednotlivé přípsěvky mohly být zařazeny do společné databáze.
Navazující předměty
Informace učitele
Pomůcky: Odborná periodika (viz. Literatura), katalogy výrobců, školní databáze materiálů a technologií
Další komentáře
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2020, zima 2021.