DSDZY05 Kontrolní systémy

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
Garance
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 8:30–11:45 17
Předpoklady
student by měl být seznámen se základní problematikou programování světelného pultu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět by měl studenta naučit používat pokročilé osvětlovací pulty. Po absolvování předmětu by měl být student schopnen naprogramovat světelný program pro potřeby divadla.
Výstupy z učení
vizualizace, úkoly v rámci vyučování
Osnova
  • - seznámení s pultem - setup pultu - patch - cue - efekty
Literatura
  • video tutoriály
Výukové metody
cvičení s dohledem vyučujícího, samostatná práce studenta
Metody hodnocení
samostatný úkol (vizualizace)
Další komentáře
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DSDZY05