DSDZ405 Dějiny moderní scénografie I

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jitka Ciampi Matulová (přednášející)
doc. Mgr. Jana Preková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Preková
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–16:00 0.01 a každou sudou středu 12:30–15:30 0.01
Předpoklady
není uvedeno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o vývoji divadelní scénografie od závěru 19. století do druhé světové války. Seznámit studenty s významnými divadelními tvůrci i soubory daného období, charakteristickými rysy jednotlivých uměleckých hnutí a stylů. Informovat studenty o vlivech vývoje dalších složek divadelní inscenace na vývoj scénografie. Důraz je kladen také na porozumění základním teoretickým konceptům scénografie a na znalost hlavních osobností divadelních teoretiků a jejich přínos pro scénografii.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- mít znalosti z oblasti dějin divadla, scénografie, výtvarného umění, vše v historickém kontextu doby;
- schopen identifikovat významné osobnosti scénografů, jejich tvůrčí koncepce a jejich nejvýznamější díla;
- rozumět vzájemnému vlivu vývoje jednotlivých složek divadelní inscenace na vývoj scénografie, stejně jako vlivu dalších umělecko-historických okolností doby;
- umět formulovat koncepty jednotlivých výtvarných směrů a uměleckých hnutí a aplikovat tyto znalosti na výtvarnou složku divadelních inscenací;
- umět vysvětlit teoretické koncepty scénografie daného období;
Osnova
 • 1. Předpoklady a počátky rozvoje moderní scénografie během 18. a 19. století.
 • 2. Divadelní reforma R. Wagnera.
 • 3. Realismus a naturalismus na divadle.
 • 4. Divadelní symbolismus ve světě.
 • 5. Národní divadlo Praha: období „velkého stylu” a pokusy o prosazení realismu, naturalismu a symbolismu.
 • 6. Reformátor scény Adolph Appia.
 • 7. Edward Gordon Craig - umělec divadla.
 • 8. Impresionismus ve světě - režisér M. Reinhardt a německé modernistické divadlo.
 • 9. Impresionismus v českém divadle - J. Kvapil a J. Wenig.
 • 10. Expresionismus a divadlo, davové divadlo.
 • 11. Expresionismus a davové divadlo u nás - F. Zavřel a K. H. Hilar.
 • 12. Politické divadlo Erwina Piscatora, vliv filmu na vyjádření vztahů v prostoru.
 • 13. Tendence k abstraktnímu divadlu (W. Kandinskij, K. Malevič, ad.), taneční experimenty - R. Laban ad.
 • 14. Futurismus – divadelní manifesty a realizace ve světě a u nás, E. Prampolini, J. Kroha.
Literatura
 • Aronson, A. Pohled do propasti: eseje o scénografii. Praha: Divadelní ústav, 2007. info
 • Bablet, D. Scénické revoluce XX. století. In: Scénografie 2/76. info
 • Braun, K.: Divadelní prostor. info
 • Brockett, O.: Dějiny divadla, Praha 1999. info
 • J. Zavarský, Kapitolky zo scénografie. Osvetový ústav, Bratislava 1989. info
 • Pörtner, P.: Experimentální divadlo. Praha 1965. info
 • Ptáčková, V. : Česká scénografie XX. století. Odeon, Praha 1982. info
 • Ptáčková, V.: Divadlo na konci světa. Praha, 2009. info
 • V.Ptáčková, B.Příhodová, S.Rybáková : Český divadelní kostým, Divadelní ústav 2011. info
Výukové metody
přednáška, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zkouška formou písemné práce a ústního pohovoru.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2018, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DSDZ405