DMCZ405 Individuální herecké konzultace

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/4/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
MgA. Jana Štvrtecká - Kaločová (přednášející)
MgA. Eva Ventrubová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylva Talpová
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování sedmi semestrů oboru muzikálové herectví
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zdokonalování vlastního aktivního vytváření dramatické postavy v rámci muzikálového díla, pod vedením režiséra a korepetitora-dirigenta.
Osnova
  • Student konzultuje dílčí výsledky své dosavadní práce, kterou absolvuje s profesionálním režisérem, s pedagogem herectví. Reaguje na připomínky režiséra i pedagoga a samostatně a kreativně buduje postavu v okolnostech daných konkrétní inscenací.
Literatura
  • DONELLEN, D. Herec a jeho cíl. Praha: Brkola, 2007. info
  • Osolsobě, I. : Muzikál je, když... (Praha 1967). info
  • Stanislavskij, K. S. Moje výchova k herectví: Tvůrčí proces ztělesňování. info
Výukové metody
Heuristické metody
Metody hodnocení
Průběžné posuzování budování postavy, konfrontace představ režiséra a interpreta, výsledný tvar, další vývoj během repríz.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2018, zima 2020.