DMCZ309 Jazzový tanec III

Faculty of Theatre
Winter 2019
Extent and Intensity
0/4/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Mgr. Hana Novotná (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Thu 12:45–14:15 SAL, Fri 10:15–11:45 SAL
Prerequisites (in Czech)
Výborná znalost taneční terminologie používané v jazzovém tanci, dobrá fyzická připravenost, znalosti z oblasti historie jazzového tance. Koordinační schopnosti na vysoké úrovni, schopnost interptretace náročné variace. Schopnost krátké improvizace.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu Technika jazzového tance III je nadále prohlubovat technické i interpretační schopnosti studenta. U jednotlivých technických cvičení bude zvyšována náročnost vždy na hranice možností interpreta. Jednotlivé techniceké variace budou zadávány jako drobné choreografie a půjde tedy nejen o jejich technické, ale i interpretační zvládnutí. Velký důraz bude kladen na interpretaci cvičných variací zejména v oblasti práce s emocemi, interpretace nálady, jednoduchého příběhu, hudební i pohybovou dynamikou. V cvičných variacích bude vytvářen prostor pro řízenou improvizaci studentů a tím budou akcentovány jejich individuální tvůrčí schopnosti. Budou nadále zvyšovány rozsahové a silové možnosti studentů vždy s ohledem na správně a zdravě prováděný pohyb.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen technickyi emočně interpretovat komplikovanou variaci; zvládá velmi komplikovaná polycentrická a polyrytmická cvičení a jejich kombinace; zvládá mnohonásobné rotace; zvládá malé i velké skoky; soustavně si udržuje či zvyšuje pohybový rozsah a sílu; rozvíjí své improvizační schopnosti
Syllabus (in Czech)
  • Izolační cvičení
  • Koordinační cvičení
  • Technická cvičení zaměřená na rozsah a sílu
  • Praparace a rotace
  • Skoky
  • Variace s improvizací
Teaching methods (in Czech)
Taneční trénink
Assessment methods (in Czech)
Ověřování výsledků je realizováno zápočtovým tréninkem před pedagogy vlastního i ostatních ateliérů muzikálového herectví a dalších pedagogů. Na základě práce v celém semestru a tohoto tréninku je student ohodnocen známkou. Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2017, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DMCZ309