DMCZ108 Modern dance

Faculty of Theatre
Winter 2019
Extent and Intensity
0/4/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Barbora Musilová, DiS. (lecturer)
MgA. Mgr. Hana Novotná (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 16:15–17:45 SAL, Thu 14:30–16:00 3
Prerequisites (in Czech)
Znalost základní taneční terminologie, základní pohybové dovednosti.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu Modení tanec I je seznámit studenty se základy taneční techniky Lestera Hortona a jejím významem v oblasti tanečního vzdělávání. Počáteční, mírně technokratická, fáze této taneční techniky je vynikajícím prostředkem pro protažení a posílení důležitých partií těla, což stejně jako důraz kladený touto technikou na pohybovou disciplínu studenty mimo jiné učí, jak předcházet úrazům, jaké množství energie, síly i vůle je potřebné pro úspěšné zvládání tanečních tréninků. Technika Lestera Hortona velmi efektivně vyrovnává pohybové hendikepy jednotlivců. V předmětu Moderní tanec I se dále studenti seznámí s elementárními základy techniky José Limóna. Cílem studia této techniky je schopnost využití gravitace a tenze šlachového aparátu pro pohyb. Dále tato technika velmi výrazně pracuje se zásadami správného dýchání, prací s prostorem, pohybovou koordinací a svalovou pamětí. Nedílnou součástí výuky je i kladení důrazu na hudební cítění. Vzhledem k velkému objemu učebního materiálu je tento předmět koncipován jako dvousemestrální.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen orientovat se v anglické terminologii používanou technikou Lestera Hortona; bude schopen prakticky interpretovat základní cvičení ze skupiny Basic 7 a z oblasti beginners; bude chápat nejen způsoby provedení, ale hlavně důvody provádění jednotlivých cvičení; studenti se v průběhu studia dotknou pohybových i silových limitních oblastí vlastního těla a dokáží tak identifikovat problémové partie; v průběhu studia se studenti naučí více pracovat se silou vůle, zlepší se jejich koncentrovanost, koordinovanost a pohybová pregnantnost provádění jednotlivých pohybů i krátkých variací. V oblasti techniky José Limóna se studenti seznámí se základními principy; zafixují si správné postavení těla; naučí se pracovat s aktivním uvolněním; velmi intenzivně podpoří koordinaci pohybu; zautomatizují správné dýchání v tanci; na základě krátkých variací také posílí pohybovou paměť a práci s prostorem.
Syllabus (in Czech)
 • WarmUp
 • Flat Back
 • Laterals
 • Swings
 • Leg Swing
 • Deep Lounge
 • Fortifications
 • Lateral T
 • Coccyx Balance Warm Up Limon
 • Brush Limon
 • Variace
Literature
  recommended literature
 • PERCES, Marjorie B, Ana Marie FORSYTHE, Cheryl BELL and David STRNAD. Taneční technika Lestera Hortona. Vydání první. 2017. 330 pp. ISBN 978-80-7460-112-5. info
 • STRNAD, David. Metoda taneční výchovy technikou Lestera Hortona (Method of dance education by Lester Horton's technique). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. 172 pp. ISBN 978-80-7460-078-4. info
Teaching methods (in Czech)
Taneční trénink
Assessment methods (in Czech)
Ověřování výsledků je realizováno zápočtovým tréninkem před pedagogy vlastního i ostatních ateliérů muzikálového herectví a dalších pedagogů. Na základě práce v celém semestru a tohoto tréninku je student ohodnocen známkou. Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DMCZ108