DMAZ201 Acting work

Faculty of Theatre
Winter 2019
Extent and Intensity
0/12/4. 8 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Michal Bumbálek (lecturer)
doc. Mgr. Igor Dostálek (lecturer)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno (50,00 %), Ateliér muzikálového herectví Michala Zetela - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno (50,00 %)
Timetable
Mon 16:15–19:30 132, Tue 10:15–13:30 132, Wed 16:15–17:45 105, Thu 14:30–18:15 105, Thu 18:00–21:15 132, Fri 12:00–15:45 105
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
• Herecká proměna za použití vnitřních a vnějších hereckých výrazových prostředků směřující k charakterizaci postavy
• Rozvíjení schopnosti herecké analýzy textu
• Tvorba autorského textu rozvíjejícího dramatickou předlohu
• Zkoumání vrstevnatosti vztahů mezi hercem a postavou
• Seznámení s problematikou divadelních žánrů
• Vědomá integrace dovedností získaných v ostatních předmětech do herecké tvorby
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• charakterizovat postavu vnitřními a vnějšími výrazovými prostředky
• adekvátní úrovně herecké analýzy textu
• zkoumat vztahy mezi hercem a postavou
• integrovat dovednosti získané v ostatních předmětech do herecké tvorby
Syllabus (in Czech)
 • Naplnění cílů předmětu je realizováno s přihlédnutím jednak ke specifikacím každé ze tří specializací studijního programu a dále také s přihlédnutím ke specifice metod výuky jednotlivých vedoucích ateliérů, jejichž metodologie byla prověřena při jejich přijímacím a/nebo habilitačním řízení.
 • Specializace Činoherní herectví
 • Ateliér doc. Bergmana
 • Svět dramatického autora (Molière) jako výchozí impuls interpretační a autorské herecké tvorby – alexandrín, zvětšená stylizace pohybového výrazu, práce na více situacích, tedy i dvou až třech postavách (v jejich základních rysech); krátký autorský herecký projekt (na základě „psychosomatických cvičení“) na téma Molière. Další zvědomování kompozičních zákonitostí.
 • Ateliér doc. Riegera
 • Práce na krátkém dramatickém nebo nedramatickém textu za účelem:
 • • využití vnější i vnitřní charakteristiky postavy
 • • rozvoje herecké analýzy textu
 • • přivlastnění si daných okolností postavy zadané autorem
 • • integrace dovedností z ostatních předmětů
 • Ateilér doc. Smilkové
 • • na základě klasické dramatiky vnímání moderního světa herce
 • • rozvíjení technických možností herce
 • • herecký trénink
 • Ateliér doc. Dostálka
 • - práce s literární předlohou (dramatická literatura)
 • - tajemství herecké proměny v okolnostech zadaných autorem
 • - maximální konkrétnost jevištní akce
 • - odvážnost hereckého výrazu
 • Specializace Muzikálové herectví
 • doc. Talpová
 • K.J.Erben Kytice Z. Fibich melodramy Práce na Vodníkovi jako básni, dramatickém textu, textu písňovém, melodramu, tanečním ztvárnění scénické hudby. Text jako inspirace pro různé druhy uměleckého vyjádření.
 • Mgr. Štěpán
 • 1) Sólová improvizace
 • 2) Improvizace ve dvojici
 • 3) Hromadná improvizace
 • 4) Jednání slovem
 • 5) Dialog v různých typech komedií
 • 6) Ročníková "zkušební" inscenace
 • MgA. Zetel
 • • cvičení na rozvíjení fantazie, imaginace a partneřiny
 • • práce s textem - monology
 • • sólové hudebně dramatické etudy
 • Specializace Fyzické divadlo
 • 1. část semestru: věnujeme se divadelnímu žánru Commedia dell’arte a dialogu.
 • • stavba postavy, její role v dané situaci, její proměny.
 • • rozdělení mezi „game“ (jednání přes divadelní tvář) a play (jednání vnitřní). • jevištní stylizace přes tvar a rytmus hereckého provedení.
 • • analýza a interpretace dialogu.
 • • konfrontace mezi daným psaným dramatem a jeho hereckou interpretací: od interpretace k improvizaci a zpět.
 • • hra s předmětem od výrazné manipulace k fantazii.
 • 2. část semestru: věnujeme se dalším divadelním žánrům: melodrama (velké lidské emoce a víra), bouffon (mysterium a satyra), tragédie (nadlidské sily a odevzdanost).
Teaching methods (in Czech)
cvičení
Assessment methods (in Czech)
Analýza výsledků činnosti studenta, soustavné sledování výkonu studentů, profesní výkon. Docházka, plnění zadávaných úkolů a aktivní účast ve výuce mají zásadní podíl na celkovém hodnocení.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DMAZ201