DJTZ212 Základy scénické stavby

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Ondřej Bulva (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 18:00–19:30 306
Předpoklady
Předmět je vyučován v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studia, jediným předpokladem je tedy přijetí ke studiu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: Teoreticky připravit studenta na praktické provádění jevištní stavby. Seznámit studenta s jednotlivými prvky scénické stavby.
Deskriptory: Student získá teoretické znalosti jevištní stavby. Má teoretické znalosti o vybavení jeviště, způsobech zavěšování nebo o pravidlech BOZP a PO na jevišti.
Své znalosti může uplatnit ve svém budoucím zaměstnání jevištního mistra, rekvizitáře či vedoucího výroby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- navrhnout jednoduchou jevištní stavbu za pomoci tipyzovaných stavebních prvků
- navrhnout a konkretizovat vybavení vykrytí jeviště
- pracovat s plochými kulisami
- pořizovat, upevňovat a pracovat s jevištními dekoracemi.
- uvědomit si bezpečnostní rizika na jevišti a dodržovat BOZP a PO v divadelním prostředí
Osnova
 • Osnova
 • - tipyzované stavební prvky scénické stavby
 • - zavěšování
 • - vybavení jeviště (opony, šály, sufity)
 • - jevištní podlahy
 • - jevištní vykrytí
 • - pozadí, panorámy, fabion
 • - dekorace, jejich stavba a upevňování
 • - opony, šlajery a promítací plochy
 • - jevištní nábytek, rekvizity a zbraně
 • - Ploché kulisy, možnosti výroby, způsoby upevnění
 • - BOZP – specifika provozu školního divadla
 • - Požární ochrana, elektronická požární signalizace, samohasící systémy
 • - hořlavost materiálů
Literatura
 • VERMA, Gaurav a Samar MALIK. Autodesk Fusion 360 Black Book. Eastman, Georgia: CADCAMCAE Works, 2017. ISBN 978-1-988722-17-7. info
 • OMURA, George a Brian C BENTON. Mastering AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018. Indianapolis, Indiana: Autodesk Official Press/Sybex, 2017. ISBN 978-1-119-38679-7. info
 • HALL, Delbert L. Rigging Math Made Simple. 4. vyd. USA: Spring Knoll Press, 2017. ISBN 978-0-9978746-1-7. info
 • OGAWA, Toshiro. Theatre Engineering and Stage Machinery. Entertainment Technology Press, 2016. 342 s. ISBN 978-1-904031-88-8. info
 • KOLEGAR, Jan. Historie scénických technologií. 2. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. 136 s. ISBN 978-80-86928-94-4. info
 • GLERUM, Jay O. Stage Rigging Handbook. 3. vyd. USA: Nicopress, 2007. ISBN 978-0-8093-2741-6. info
 • DONOVAN, Harry. Entertainment rigging: a practical guide for riggers, designers, and managers. Seattle, Washington: H.M. Donovan, 2002. ISBN 978-0-9723381-1-0. info
 • NELMS, Henning. Scene design: a guide to the stage. New York: Dover Publications, 1970. ISBN 978-0-486-23153-2. info
Výukové metody
Výuka je organizována formou přednášky a cvičení. Student je prakticky seznamován s jednotlivými jevištními technologiemi v prostorách školních divadel a učeben a v brněnských divadlech.
Metody hodnocení
Student je hodnocen zápočtem na základě docházky do výuky (minimálně 80 %), aktivní účasti a zpracování seminární práce na zadané téma.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2020, zima 2021.