DJTZ110 Zvuková technika

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
2/0/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radomír Kos (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Pá 10:15–11:45 MARTA
Předpoklady
Jde o první setkání s oborem zvuku a se zvukem jako mediem.
Souběžné studium předmětu Základy scenického zvuku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle: seznámit studenta s celou škálou zvukotechiky
Deskriptory: Student je vybaven znalostmi k tomu, aby mohl zabezpečovat nahrávání zvukových stop, stříhání zvuku, přípravu zvukové stopy pro inscenaci, práci na ozvučení inscenace a zvučení při představení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytipovat vhodné technické vybavení k jednotlivým akcím (nahrávání)
- navrhnout postup a systém nahrávání
- využít získané vědomosti a poznatky v praxi (nahrávání hudby či zvuků a ruchů do projektů a inscenací)
- orientovat se v odborné termoinologii a žargonu
- orientovat se v typologii mikrofonů a způsobu jejich využití
Osnova
 • - Zvuk jako fyzikální jev (vznik zvuku, jeho vlastnosti a šíření, hladiny hlasitosti)
  - Přeměna akustické energie v elektrickou (elektroakustické měniče, principy přeměny)
  - Mikrofony (frekvenční a prostorová charakteristika, vlastnosti a jejich použití)
  - Základy akustiky (stavební a prostorová akustika, tlumící materiály, rezonátory)
  - Ozvučování (ozvučovací řetězec, možnosti zapojení, druhy zapojení, konektory, kabeláž)
  - Typy zařízení (způsob použití, možnosti použití)
  - Schémata akustických řetězců a možnosti jejich modulování (normy úrovní)
  - Principy snímání zvuku (hlas, hudební nástroje, ruchy a atmosféry prostředí)
  - Systémy a způsoby snímání a ozvučování prostředí (divadlo, film, živý koncert, studio)
  - Zvukařská terminologie
Literatura
  doporučená literatura
 • Praxe zvukové techniky - Václav Vlachý. info
 • Hudební nástroje před mikrofonem - V. Zamazal. info
 • Praktická elektroakustika - Ctirad Smetana a kolektiv. info
 • J. Škubal, J. Pejcha - Zvuk v divadle (skriptum) JAMU 2005. info
  neurčeno
 • vlastní dodané podklady. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DJTZ110