DJTZ109 Elektrotechnika

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
2/0/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ondřej Bulva (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–13:30 107
Předpoklady
Předmět je vyučován v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studia, jediným předpokladem je tedy přijetí ke studiu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenta se základy elektrotechniky, ohmovým zákonem a zejména střídavou rozvodnou sestavou se zaměřením na jevištní prostředí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se ve způsobu el. připojení jevištních technologií a jejich ovládání
- aplikovat své teoretické znalosti v praxi
- orientovat se v el. rozvodné skříni
- reagovat při krizových situacích při úrazu elektrickým proudem
Osnova
 • 1. Jednotky soustavy Si
 • 2. Elektrické a magnetické pole
 • 3. Ohmův zákon, měrná vodivost
 • 4. Stejnosměrný proud
 • 5. Střídavý proud
 • 6. Elektrický výkon, práce
 • 7. Třífázová střídavá soustava
 • 8. Druhy rozvodných sítí
 • 9. Elektrická zařízení
 • 10. Připojování elektrických předmětů
 • 11. Úraz elektrickým proudem, Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • 12. Ochrana automatickým odpojením
Literatura
 • ANTONÍN, Blahovec. Elektrotechnika I pro SOŠ a SOU. 6. vyd. : Informatorium, 2016. 192 s. ISBN 978-80-7333-116-0. info
 • ANTONÍN, Blahovec. Elektrotechnika II pro SOŠ a SOU. : Informatorium, 2016. 156 s. ISBN 978-80-7333-124-5. info
 • ANTONÍN, Blahovec. Elektrotechnika III. 2. vyd. : Informatorium, 2015. 292 s. ISBN 978-80-7333-116-0. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Metody hodnocení
Ústní zkouška (70 % hodnocení) a vypracování seminární práce na zadané téma (30 % hodnocení).
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DJTZ109