DHDZ201 Herectví II – činohra

Faculty of Theatre
Winter 2019
Extent and Intensity
0/6/2. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michal Bumbálek (lecturer)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Oxana Smilková
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 14:30–17:45 105, Wed 12:00–13:30 105
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tento předmět v rámci specializace "činohra" rozšiřuje časovou dotaci předmětu Herecká tvorba (společný pro všechny 3 specializace studijního programu) a proto s tímto předmětem sdílí i stejné cíle:
• Herecká proměna za použití vnitřních a vnějších hereckých výrazových prostředků směřující k charakterizaci postavy
• Rozvíjení schopnosti herecké analýzy textu
• Tvorba autorského textu rozvíjejícího dramatickou předlohu
• Zkoumání vrstevnatosti vztahů mezi hercem a postavou
• Seznámení s problematikou divadelních žánrů
• Vědomá integrace dovedností získaných v ostatních předmětech do herecké tvorby
Learning outcomes (in Czech)
Tento předmět v rámci specializace "činohra" rozšiřuje časovou dotaci předmětu Herecká tvorba (společný pro všechny 3 specializace studijního programu) a proto s tímto předmětem sdílí i stejné výstupy - Student bude po absolvování předmětu schopen:
• charakterizovat postavu vnitřními a vnějšími výrazovými prostředky
• adekvátní úrovně herecké analýzy textu
• zkoumat vztahy mezi hercem a postavou
• integrovat dovednosti získané v ostatních předmětech do herecké tvorby
Syllabus (in Czech)
 • Naplnění cílů předmětu je realizováno s přihlédnutím ke specifice metod výuky jednotlivých vedoucích ateliérů, jejichž metodologie byla prověřena při jejich přijímacím a/nebo habilitačním řízení.
 • Ateliér doc. Bergmana
 • Svět dramatického autora (Molière) jako výchozí impuls interpretační a autorské herecké tvorby – alexandrín, zvětšená stylizace pohybového výrazu, práce na více situacích, tedy i dvou až třech postavách (v jejich základních rysech); krátký autorský herecký projekt (na základě „psychosomatických cvičení“) na téma Molière. Další zvědomování kompozičních zákonitostí.
 • Ateliér doc. Riegera
 • Práce na krátkém dramatickém nebo nedramatickém textu za účelem:
 • • využití vnější i vnitřní charakteristiky postavy
 • • rozvoje herecké analýzy textu
 • • přivlastnění si daných okolností postavy zadané autorem
 • • integrace dovedností z ostatních předmětů
 • Ateilér doc. Smilkové
 • • na základě klasické dramatiky vnímání moderního světa herce
 • • rozvíjení technických možností herce
 • • herecký trénink
 • Ateliér doc. Dostálka
 • - práce s literární předlohou (dramatická literatura)
 • - tajemství herecké proměny v okolnostech zadaných autorem
 • - maximální konkrétnost jevištní akce
 • - odvážnost hereckého výrazu
Teaching methods (in Czech)
cvičení
Assessment methods (in Czech)
Analýza výsledků činnosti studenta, soustavné sledování výkonu studentů, profesní výkon. Docházka, plnění zadávaných úkolů a aktivní účast ve výuce mají zásadní podíl na celkovém hodnocení.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DHDZ201