DHBZ202 Actor's Movement Work

Faculty of Theatre
Winter 2019
Extent and Intensity
0/2/1. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Michal Bumbálek (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Igor Dostálek
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Fri 10:15–11:45 105
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kultivace pohybových dovedností, vědomé používání nonverbálních vyjadřovacích prostředků při práci na jevišti.
Learning outcomes (in Czech)
Využití dovedností získaných v pohybových disciplínách pro tvorbu konkrétní postavy.
Syllabus (in Czech)
  • Fyzické tělo jako prostředek k vyjádření konkrétní herecké situace.
Teaching methods (in Czech)
cvičení
Assessment methods (in Czech)
soustavné sledování výkonu studentů
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2018, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DHBZ202