DDMZY11 Jevištní výroba (scénické technologie a materiály)

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jaroslav Peterka (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 14:30–16:00 107
Předpoklady
Úspěšné ukončení 1. ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenta seznámit s materiály a výrobními procesy v divadelním prostředí.
Student si prakticky vyzkouší jednotlivé činnosti v divadelních dílnách (zámečnictví, tesařství, kašérství, malířství). Student se seznámí s chodem dílen, plánováním a samotnou výrobou jednotlivých oddělení a jejich specifičností. Studenti v průběhu výuky budou navštěvovat profesionální dílny.

Deskriptory: Student využije získané znalosti a dovednosti ve svém budoucím profesním životě, zejména na pozici jevištního mistra či mistra výroby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zpracovat návrh scénografa pro výrobní proces včetně ekonomické a časové náročnosti
- orientovat v nejpoužívanějších materiálech
- zmapovat výrobní proces dekorací
- navrhnout vhodný materiál pro výrobu
- dodržovat zásady PO a BOZP při výrobě
- navrhnout výrobní proces dekorací tak, aby splňovaly předpisy PO a BOZP
Osnova
 • Seznámení s dodržováním pravidel PO a BOZP v dílnách a při výrobních procesech
 • Zásady dodržování PO a BOZP na jevišti
 • Materiály
 • - textil (přírodní, umělé) - vlastnosti, použití
 • - dřevo (druhy) - vlastnosti, použití
 • - kov (druhy) - vlastnosti, použití
 • - umělé hmoty (druhy) - vlastnosti, použití
 • - jiné materiály - vlastnosti, použití
 • Postupy výroby dekorací
 • - návrh
 • - zpracování návrhu
 • - výroba hrubé stavby
 • - dekorování
 • - instalace na scénu
Výukové metody
Výuka probíá formou praktických cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě docházky a splnění dílčích úkolů pedagoga.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.