DATZ207 Dokumentární tvorba DIFA – dílny

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/24. Dílna, praxe 12x4 hod. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Komplexní přehled audiovizuálních aktivit na DIFA JAMU, včetně schopnosti praktického záznamu.
Osnova
 • Dokumentární tvorba.
  Specifika dokumentárního jazyka.
  Dokumentární žánry.
  Přehled domácí a světové dokumentaristiky.
  Projekty: Umělecká tvorba ateliérů, konference, Salon původní tvorby, Setkání- Encounter, dokumentarní tvorba
  Reportážní cvičení, další specifické žánry.
Literatura
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Nakladatelství Akademie múzických uměnínv Praze,Praha 2004,ISBN 80-7331-023-6. info
 • Štoll, Martin: Jan Špáta, nakladatelstí Malá Skala,Praha 207,ISBN 978-80-86776-00-2. info
 • Štoll, Martin a kolektiv,ČESKÝ FILM, Režiséři-Dokumentaristé,Nakladatelství Libri, Praha 2009, ISBN 978-870-7277-417-3. info
 • Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu,Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze,Praha 2010,ISBN 978-80-7331-181-0. info
Výukové metody
* Jednorázová výuka
* Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: 48 hod.
* Celkový počet hodin samostatné práce studenta: 48 hod.
Metody hodnocení
* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě docházky
Klasifikovaný zápočet na základě klauzury
Klasifikovaný zápočet na základě písemné práce/referátu
Klasifikovaný zápočet na základě uměleckého výkonu
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DATZ207