DATZ103 Technika a technologie videotvorby

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Dalibor Vlašín (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 16:15–17:45 05
Předpoklady
Praxe s PC, zkušenosti s foto a videotechnikou.
Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty: základy oboru
Praktikum AV technologií a televizní praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
*V jednotlivých cvičeních seznámit studující s používáním audio a videotechniky. Fyziologie lidského vidění, barvy a barevné prostory. Využívání těchto poznatků v televizní technologii. Analogové a digitální televizní systémy. Technické normy audio a videosignálu. Porovnání televizních systémů v Evropě a ve světě. Mezinárodní video standardy a jejich aplikace v praxi Poměry stran televizního obrazu a jejich konverze. Prokládané a progresivní video. Akvizice primárních záznamů. Postprodukce a finalizace multimediálního díla. Zpracování videa pomocí různých postupů a finalizace videa pro kazetu, video DVD i BD (blue ray). Distribuce contentu pomocí streamingu, IPTV a dalšími cestami. *Získané dovednosti: Podstata a formy získávání elektronických informací, vysvětlení vzniku foto-elektronického obrazu a elektronického zvuku. Způsoby úprav a manipulací s obrazem a zvukem. Využívání kompresních systémů a algoritmů. Interaktivní aplikace. Informace o kamkordérech, videopříslušenství a jejich základní údržbě. Barevné prostory pro počítačovou a televizní grafiku. Gamma korekce (křivka, koeficient). Barevná teplota, vlnová délka (jednotky a měření). Luxmetr, kolorimetr, fotometr (k čemu slouží a jak se používá). Záznamové formáty analogového a hlavně digitálního videa. Interaktivní multimediální možnosti (DVD, MHP, HbbTV ). Co je to MIDI, jak pracuje a jak se ovládá. Co je to DMX a na co se používá. Analogově - digitální převod a jeho důsledky. Využívání a nastavování převodníků. Multimediální instalace a prezentace videa. Podstata obrazového vnímání u člověka Možnosti komprimace a dosažitelná kvalita Video na vyžádání (on demand) Internetové video, streaming, kodéry a dekodéry Editace komprimovaného videa Barevné prostory jejich modely a barevné korekce Mimo kolektivní práci v atelieru se jedná o větší podporu samostatné experimentální práce ve studiu.

Osnova
 • Kurz základů audiovizuální tvorby seznamuje studenty se způsoby a možnostmi práce s obrazem a zvukem. Zabývá se technologickou montáží, editací ("střihem"), zpracováním videa pomocí různých postupů a finalizací videa pro kazetu, video DVD i BD (blue ray). Distribuce contentu pomocí streamingu, IPTV a dalšími cestami.

  Elektronické technologické minimum.
  Fyziologie lidského vidění, barvy a barevné prostory.
  Využívání těchto poznatků v televizní technologii.
  Analogové a digitální televizní systémy.
  Technické normy audio a videosignálu.
  Porovnání televizních systémů v Evropě a ve světě.
  Mezinárodní video standardy a jejich aplikace v praxi.
  Poměry stran televizního obrazu a jejich konverze.
  Prokládané a progresivní video.
  Akvizice primárních záznamů.
  Postprodukce a finalizace multimediálního díla.
  Druhy komprese a způsob použití.
  Kodeky, jejich podstata a způsob využití.
  Nastavování datových toků.
  Fire Wire, i.link, IEEE1394.
  USB-C and Thunderbolt
  Popis normy a možností aplikace MPEG-2, MPEG4-AVC a další.
  High Efficiency Video Coding (HEVC), H.265 and MPEG-H
  Nelineární střih.
Literatura
  povinná literatura
 • Avid Media Composer (tutorialy k editačnímu SW). info
  doporučená literatura
 • P.Kuba, V.Vít: Televizní technika BEN 2003. info
 • Murray, vanRypen: Encyclopedia of graphics file formats O´Reilly 1995, 2005. info
 • Adobe Premiere Pro CS (výukový kurz) Adobe Press 2007. info
  neurčeno
 • D.Franklin: Flash MX Macromedia 2008. info
 • Beránek: Digitální video v praxi MF Dnes 2002. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0

Přednáška, seminář (diskuze, vlastní tvůrčí a kritická práce a její reflexe)
Problémově orientovaná kontaktní a interaktivní výuka.
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky a písemného testu

* Letní semestr
Zápočet na základě docházky a testu
Zápočet na základě klauzury/testu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021.