M6010z Vizuální kompozice v čase 1,2

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Filip Cenek (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( M6010l Vizuální kompozice v čase 1,2 )
(např. absolvování některého předcházejícího předmětu, předchozí znalosti, dovednosti a pod): základní počítačová gramotnost
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
(očekávané cíle výuky a kompetence, které student získá, tedy co se v předmětu naučí, co bude umět vykonávat, vědět atd.): Kurz zabývající se tvorbou a reflexí pohyblivého obrazu nejen v počítači. Předmět se soustředí na základy komponování a skladby temporalizovaného obrazu (obrazu, který zahrnuje čas přímo ve své existenci). Současný rozvoj audiovizuality (digitálních nástrojů a procesů) je nemyslitelný bez vzniku média filmu a dalších technik a postupů, sloužících pro zachycení a simulování pohyblivých obrazů, stejně jako bez řady vědeckých objevů, které umožnily jejich rozvoj. Jeden semestr je věnován teoretickému seznámení se s možnostmi a způsoby práce s pohyblivým obrazem, včetně těch, které předcházely digitální technologii.
Osnova
 • Umístění: FaVU VUT, Údolní 19, učebna č. 302; termín: pátek 12.00 - 14.00 hod. (POZOR: termín zahájení ak. roku na FaVU: 22.9.2014) Přehled prehistorie a historie optických nástrojů. Osvojení si práce v soudobých programech, využívaných při produkci a postprodukci videoobrazu, včetně seznámení se s příklady řešení obrazových kompozic žijících umělců. Zimní semestr: prehistorie a historie optických nástrojů, filmu, analogového a digitálního videa. Letní semestr: praktická cvičení. * Životopis pedagoga: * MgA. Filip Cenek Absolvoval Fakultu výtvarných umění v Brně, Atelier video Keiko Sei, kde od roku 2003 vyučuje a je asistentem v Kabinetu video. Je spoluautorem několika instalací a filmů, prezentovaných příležitostně na výstavách současného umění a filmových festivalech (mj. Centre Pompidou - Paříž; EMAF - Osnabruck; The Wardrobe - Leeds; Parker`s Box - New York; Metrónom - Barcelona). Je zastoupen ve sbírce Národní galerie v Praze a Sbírce Marek. Za práce v oblasti vizuálních médií obdržel v roce 2004 Vývojový grant tranzitu. Na začátku minulého roku vyšel u dánsko-amerického vydavatelství Errant Bodies, zaměřeného na současnou experimentální hudbu a její přesahy do výtvarného umění DVD-Video disk Carpets Curtains, dokumentující jeho spolupráci s hudebníkem Ivanem Palackým. Společně s Magdalenou Hrubou a Janem Šrámkem tvoří vizuální podobu elektronického projektu Midi Lidi. Od roku 2004 je interním doktorandem v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze. Je spoluorganizátorem brněnského festivalu NewNew! a jedním z kurátorů sekce Theatre Optique karlovarského FreshFilmFestu. Výběr výstav a festivalů: 2000 - International Videoart, Film and Media Festival, Palermo; 2002 - cinemania(c), Luka, Pula; Záhřeb; 2003 - (Printing) Light, Shanghai; 2004 - Summer Shorts, New York; Frisbee, Bukurešť; 2005 - Cinematheque Golden Gate, Split; 2006 - VI. Festival Alternativo de las artes escénicas, Madrid; 2006 - Video Dia Loghi, Torino; Things are not what they seem, Chicago; Eastern Alliance 3/Teledivision Show, Bukurešť; Nagano International Video Art Festival. Z dalších realizací: projekce rozanimovaných kreseb Aléna Diviše v rámci retrospektivní výstavy v Rudolfinu; video-část („Bondarčuk re-edit") stálé expozice Památníku Mohyla míru „Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805" (cena Gloria musaealis 2005); Z Jihlavy do hlavy: 3 díly festivalových minut (spol. s Petrem Markem) pro Českou televizi Praha a další.
Literatura
 • Aumont, Jacques: Obraz. AMU, Praha 2006. info
 • Nekes, Werner: Media Magica, 1996. info
 • Purkyně, Jan: Disertační práce. Praha 1818. info
 • Block, Bruce: The Visual Story: Seeing the Structure of Film, TV, and New Media. FP 2001. info
 • Sitney, P. Adams: Une histoire du cinéma. Museé national d'art moderne, Paris 1976. info
 • Manovich, Lev: The Language of New Media. MIT Press 2001. info
 • Bellour, Raymond & Bandy, Mary Lea (eds.): Godard. Son+Image 1974-1991. New York 1992. info
 • Reiser, Martin & Zapp, Andrea (eds.): New Screen Media: Cinema/Art/Narrative. London 2002. info
 • Vogel, Amos: Film as a Subversive Art. Random House, New York (on-line). info
 • Ulver, Stanislav: Západní filmová avantgarda. ČFÚ, Praha 1991. info
 • Sitney, P. Adams: Visionary Film. Oxfor University Press, New York 1974. info
 • Epstein, Jean: Poetika obrazů. Herrmann & synové, Praha 1997. info
 • Beyond Narrative. DVD-ROM, ZKM, Karlsruhe 2003. info
 • Wodtke, Mark: Mind Over Media. McGraw-Hill, New York 1993. info
Výukové metody
zimní semestr: 2 hod./týden (přednáška + projekce/cvičení) letní semestr: 2 hod./týden (cvičení)
Metody hodnocení
zimní semestr: zápočet požadavky k zápočtu: esej na zadané téma (2 normostrany) letní semestr: zkouška požadavky ke zkoušce: konzultování vlastního projektu během semestru a jeho následné předvedení a ústní obhajoba zvolených postupů k jeho realizování
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019.