DVDZ119 Vstupní kurz

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
40/0. 1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Václav Gottwald (přednášející)
MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení si dovedností ze sportovních pohybových her s míčem i bez míče, znalost teoretických pravidel.
Osnova
  • Studenti se seznamují s prostředím divadelní fakulty, získávají základní informace o oboru a jednotlivých předmětech.
    Současně je vstupní kurz zaměřen na intenzivní fyzickou přípravu pro následné pohybové disciplíny a na poznávání se navzájem.
Výukové metody
* Jednorázová výuka
* Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: 1 týden
* Celkový počet hodin samostatné práce studenta:
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2018/DVDZ119