DVDZ110 Výtvarné techniky

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Roman Vančura, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 14:30–16:00 201
Předpoklady
EVER ( DVDL110 Výtvarné techniky )
U studentů je předpokladem pro pochopení dané problematiky tvořivé myšlení, systematická a samostatná práce s literaturou a aktivní přístup k řešení problémů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými výtvarnými technikami a s jejich tvůrčím zpracováním v rámci pedagogické práce
Osnova
  • Teoreticko-praktická cvičení jsou zaměřena na výtvarné techniky a na metodiku výuky výtvarné výchovy na školách. Studenti se učí hledat a vybírat vhodné motivační prvky k prožitkovému výtvarnému sdělení. Seznamují se s technologickými postupy ve výtvarných technikách. Jsou seznamováni se současnými trendy ve školství , například se školním vzdělávacím programem , s alternativními školními vzdělávacími programy. Vytvářejí projekty a výtvarné řady. Jsou vedeni k pochopení výtvarného umění jako prostředku socializace jednotlivce. Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány v učebních pokusech na školách. Cvičení doplňují návštěvy muzeí a galerií s cílem pochopit animaci výtvarného umění.
Literatura
  • Horáček, R. V dialogu s uměním. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
kalsifikovaný zápočet na základě docházky a plnění zadaných úkolů
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2018/DVDZ110