DVDKZ510 Dramatoterapie

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Veronika Broulíková (přednášející)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 12:00–13:30 201
Předpoklady
EVER ( DVDKL510 Dramatoterapie )
Dramaterapie navazuje na dosavadní teoretické znalosti a praktické zkušeností studenta jak v předcházejícím bakalářském, tak i v probíhajícím magisterském studiu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tzv.paradivedelními systémy, zejména pak s dramaterapií a teatroterapií. Student umí charakterizovat jednotlivé systémy v rámci edukace a terapie, dokáže prakticky uplatnit vybrané strategie při práci se sluchově postiženými dětmi, mládeží a dospělými
Osnova
  • Předmět dramaterapie obsahuje základní poznatky : definice dramaterapie, historie, interdisciplinární souvislosti, dramaterapeutické techniky vhodné v rámci práce se sluchově postiženými osobami, teatroterapie a specielně teatroterapie sluchově postižených osob.Student získá základní poznatky z oblasti dramaterapie a teatroterapie, definice, historie, seznámí se s využitím dramaterapie a teatroterapie u sluchově postižených dětí, mládeže a dospělých.

Literatura
  • Valenta, M.: Dramaterapie,Portál,Praha Valenta, M. a kol.: Rukověť dramaterapie a teatroterapie ,UP Olomouc 2006. info
  • Valenta, M.: Dramaterapie,Portál,Praha Valenta, M. a kol.: Rukověť dramaterapie a teatroterapie ,UP Olomouc 2006. info
Výukové metody
přednáška, seminář k jednotlivým tématům na základě samostatného studia odborné literatury, výběr dramaterapeutických technik.
Metody hodnocení
Absolvování přednášky a semináře je hodnoceno zápočtem a zkouškou. Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní zapojení studenta do řešených situací . Podmínkou pro absolvování je úspěšné vykonání zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2018/DVDKZ510