DVDKZ504 Seminář k diplomové práci

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Veronika Broulíková (přednášející)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 10:15–11:45 201
Předpoklady
EVER ( DVDKL504 Seminář k magisterské diplomové práci )
Diplomová práce je shrnutím dosavadních teoretických znalostí a praktických zkušeností studenta jak v předcházejícím bakalářském, tak i v probíhajícím magisterském studiu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude schopen splnit při psaní diplomové magisterské práce všechny stanovené požadavky kladené na tvorbu odborného textu - vyhledává a využívá odbornou literaturu pro zvolené téma - cituje a odkazuje na použité prameny předepsaným způsobem - vytváří přehlednou a tématu odpovídající strukturu práce - propojuje poznatky z odborné literatury s vlastní pedagogickou a uměleckou praxí - přináší vlastní poznatky a závěry a srovnává je s dosavadními poznatky v odborné literatuře a odborné praxi - směřuje volbu tématu do oblasti, která dosud není podobným způsobem v oboru zpracována - reflexi praxe zakládá na výzkumu s prokazatelnými výsledky - výsledky výzkumu dokáže interpretovat a srovnávat s odbornou literaturou
Osnova
  • - hledání tématu, formulování tématu, hlavní výzkumné otázky a hypotézy - práce s odborným textem, interpretace odborného textu, citace s komentářem - interdisciplinární pohled na zkoumanou tématiku - formální požadavky na diplomovou bakalářskou práci - originalita přístupu, vlastní hypotézy
Literatura
  • Chládková, B. Formální úprava seminárních a diplomových prací, Brno 2002. info
Výukové metody
semináře k jednotlivým tématům - prezentace studentů a diskuse (představení tématu práce, výzkumné otázky a hypotéz) - prezentace studentů a diskuse (struktura práce, rozbor dílčí kapitoly a posouzení výběru odborné literatury a práce s ní, posouzení navržených výzkumných metod) M
Metody hodnocení
Absolvování semináře je hodnoceno zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu jsou prezentace na semináři.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2018/DVDKZ504