DTDZ411 Pedagogika tance - současný tanec

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
7.5/5/30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivana Kloubková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DTDL411 Pedagogika tance-současný tanec )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na získané zkušenosti a znalosti v oboru moderního a současného tance s důrazem na analýzu pohybu zaměřenou jak na možnosti lidského těla, tak na složku výrazovou. Cílem předmětu je vést studenty k vlastnímu úsudku, pedagogickému názoru a kreativnímu přístupu v oblasti pedagogiky současného tance. Studenti vycházejí ze svých praktických pedagogických zkušeností a tvůrčího prostředí. K tomu potřebné informace získávají z dostupných zdrojů. Vytvářejí taneční celky různé formy i obsahu. V rámci výuky dochází k propojování principů současného tance se zaměřením na partnerskou souhru a kontaktní improvizaci.
Osnova
 • - Obecné principy techniky moderního a současného tance - Nejvýznamnější taneční techniky modern dance a jejich charakteristika - Jazzový tanec a jeho vývoj do současnosti
Literatura
  povinná literatura
 • Potfajová, O. - Hartman, J.: Aplikácia techniky M.Grahamovej vo výchove interpréta amatérského súboru. info
 • Kloubková I. Výuka moderního tance s využitím principů techniky José Limóna, JAMU Brno, 2008
  doporučená literatura
 • Čierniková, I.: Psychológia tanečného umelca, VŠMU, Bratislava 2008. info
 • Humphrey, D.: O choreografii, Osvětový ústav, Bratislava. info
 • Medvědová K. Merce Cunningham a jeho taneční technika, diplomová práce, Brno 2004
 • Perces, Forsythe, Bell - The Dance Technique of Lester Horton, A Dance Horizons Book, 1992
Výukové metody
přednáška, práce s obrazem, diskuzní metody, samostatná praktická práce studentů
Metody hodnocení
samostatný pedagogický výstup v oboru současného tance, seminární práce na zvolené téma
Informace učitele
studijní opory- doporučuji prohloubit znalosti studentů návštěvou seminářů moderních tanečních technik, které se v rámci studia na TaPDav nevyučují - konkrétně Horton technika a Cunninghamova technika a dále taneční styly street a break dance. na you tube doporučuji Cunningham technique - elementary level, intermediate level, company class, Lester Horton Technique - flat back series, variation with hinges Horton technique - 2014, Horton technique with kat Roman
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2018/DTDZ411