DSDZY08 Analýza scénického projektu I

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
MgA. Tomáš Příkrý (cvičící)
Garance
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studenta schopnost analýzy a kritické reflexe divadelního představení, zejména z hlediska scénografie a světelného designu. Student by si měl osvojit slovník a základní postupy analýzy, měl by být schopen odborné diskuze a reflexe a popisu vlastní tvůrčí práce. Zároveň by měl být schopen uvažovat o světelném designu v rámci komplexnosti inscenace (režijního, dramaturgického a scénografického pojetí).

Výuka sestává ze tří částí:
1) teoretických přednášek,
2) společných návštěv vybraných představení nebo společného sledování záznamu 3) analýzy představení/záznamu a řízené diskuze.

Jedním z cílů předmětu je samo definovaní českého názvosloví a možnosti analýzy světelného designu. Předmět je zaměřen na živá divadelní představení, ale jeho důležitou součástí je i analýza záznamů, kde je odborný divadelní jazyk konfrontován s filmovým.

Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu student:

- získá přehled o aktuální scénické tvorbě
- osvojí si základní postupy analýzy uměleckého díla
- osvojí si odbornou terminologii
- bude schopen psané reflexe či odborné diskuze
- zdokonalí své vyjadřovací prostředky při prezentaci vlastní práce
Osnova
 • 1. týden - Úvod do analýzy uměleckého díla. Představení programu kurzu (která divadelní představení bude třeba společně navštívit)
 • 2. týden - Analýza divadelního představení, možnosti analýzy světelného designu, Yaron Abulafia
 • 3. - 13. týden - Návštěvy a analaýza shlédnutých představení. 14. týden . Shrnutí a zadání zápočtových prací.
Literatura
 • Doležel, P.: Komplexní analýza divadelní inscenace. In: Kulka, J. - Doležel, P. - Mareček, Z.: Komplexní analýza uměleckého díla. Praha 1990. info
 • Hendl, J.: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4. info
 • Hořínek, Z. Drama, divadlo, divák. Brno: JAMU, 2008. ISBN 978-80-86928-46-3. info
 • Keller, M: Light fantastic : the art and design of stage lighting. Munich ; New York : Prestel, c2006. info
 • Kulka J.: Psychologie umění. Praha, SPN 1991. info
 • Osolsobě, I.: Jméno Eco a sémiotické záhady divadla. In: Týž: Principia parodica totiž Posbírané papíry převážně o divadle. Praha 2007, s. 98-113. info
 • Osolsobě, I.: Mnoho povyku pro sémistiku. info
 • Palmer, Richard H. The lighting art : the aesthetics of stage lighting design / Richard H. Palmer. info
 • Pavis, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-157-0. info
 • Pavis, Patrice: Analyzing Performance. University of Michigan, 2003. info
 • Pavlovský, P. (hlavní red.). Základní pojmy divadla : teatrologický slovník. Praha 2004. info
 • Roubal, Jan: Co s ním? Audiovizuální obraz divadla v rukou teatrologie - trochu teorie i utopie. In: Štefanides,. info
 • GRAHAM, Gordon. Filosofie umění. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2000.
 • FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011.
 • ROUBAL, Jan, Josef KOVALČUK a Jan MOTAL. Divadlo jako neodhozený žebřík: texty o autorském, alternativním a studiovém divadle. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015.
 • JACKMAN, John. Lighting for digital video and television. 3rd ed. Burlington, MA: Focal Press, 2010.
 • ABULAFIA, Yaron. The Art of Light on Stage, Lighting in Contemporary Theatre. Oxon/NYC: Routledge, 2016.
 • KOKEŠ, Radomír D. Rozbor filmu. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2015.
 • CRISAFULLI, Fabrizio. Active light : issue of light in contemporary theatre. Dublin: Artdigiland.com, 2013.
 • WOLF, R. Craig a Dick BLOCK. Scene Design and Stage Lighting. 10th ed. Boston: Wadsworth Pub Co, 2009.
 • KERSHAW, Baz. Research methods in theatre and performance. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011.
 • ZAJDEL, Jakub. O recepci medializovaného divadelního představení. In: Kontext(y) II. Sborník katedry teorie a dějin dramatických umění Litteraria-Theatralia-Cinematographica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.
 • PALMER, Scott. Light. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2013, 301 s.
Výukové metody
Seminář
Společné návštěvy divadelních představení
Společné sledování záznamů divadelních představení
Diskuze
Metody hodnocení
1) 80% účast
2) Písemná analýza světelného designu jednoho ze shlédnutých představení
Informace učitele
Pomůcky: Programy k jednotivým divadelním představením navštíveným během semestru. Skripta k předmětu Analýza scénického projektu (Autor MgA. Tomáš Příkrý).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020.